Birgitta Hellsing

Birgitta Hellsing (född 1946), som är Bevingats huvudförfattare, är fil. mag. och språkvetare med inriktning på nordiska språk. Hon har varit verksam som språkkonsult och som lärare vid Stockholms universitet. Magdalena Hellquist (född 1925) är fil. dr i nordiska språk med inriktning på dialekt- och folklivsforskning samt kulturhistoria. Hon har varit vetenskaplig bibliotekarie och givit ut kommenterade handskrifter från 1700- och 1800-talet. Dessutom har hon författat bl. a. en ordbok till Fredmans epistlar och flera arbeten om ordspråk. Anders Hallengren (född 1950) är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och författare till ett flertal böcker med internationell inriktning, senast Nobel Laureates in Search of Identity and Integrity (2004).

Utgivning

Birgitta Hellsing

Birgitta Hellsing (född 1946), som är Bevingats huvudförfattare, är fil. mag. och språkvetare med inriktning på nordiska språk. Hon har varit verksam som språkkonsult och som lärare vid Stockholms universitet. Magdalena Hellquist (född 1925) är fil. dr i nordiska språk med inriktning på dialekt- och folklivsforskning samt kulturhistoria. Hon har varit vetenskaplig bibliotekarie och givit ut kommenterade handskrifter från 1700- och 1800-talet. Dessutom har hon författat bl. a. en ordbok till Fredmans epistlar och flera arbeten om ordspråk. Anders Hallengren (född 1950) är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och författare till ett flertal böcker med internationell inriktning, senast Nobel Laureates in Search of Identity and Integrity (2004).