Satchin Panda

Dr Satchin Panda har forskat om dygnsrytmen i över 20 år. Han är uppvuxen i Indien men nu verksam i USA på det välrenommerade SALK institute där hans forskning får stöd av amerikanska staten. Hans genombrott som forskare skedde då han lyckades förklara hur våra dygnsrytmer anpassar sig efter årstider och olika typer av ljus. Upptäckten nämndes bland de tio största genombrotten år 2002 av den ansedda tidskriften Science.

Utgivning

Satchin Panda Foto: Chris Keeney Photography

Satchin Panda

Dr Satchin Panda har forskat om dygnsrytmen i över 20 år. Han är uppvuxen i Indien men nu verksam i USA på det välrenommerade SALK institute där hans forskning får stöd av amerikanska staten. Hans genombrott som forskare skedde då han lyckades förklara hur våra dygnsrytmer anpassar sig efter årstider och olika typer av ljus. Upptäckten nämndes bland de tio största genombrotten år 2002 av den ansedda tidskriften Science.