Torsten Wallin

Torsten Wallin är landskapsarkitekt med 25 års erfarenhet av planering och gestaltning av växtligheten i parker, bostadsområden och industrimiljöer.

Utgivning

Torsten Wallin

Torsten Wallin

Torsten Wallin är landskapsarkitekt med 25 års erfarenhet av planering och gestaltning av växtligheten i parker, bostadsområden och industrimiljöer.