Martina Nelson

Martina Nelson är leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, utbildad i kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi och har under många år arbetat med barn, unga och vuxna som lider av psykisk ohälsa av olika slag. Hon har tidigare skrivit två böcker. Vidare sprider hon kunskap om psykisk ohälsa och neuropsykiatri genom föreläsningar och medverkan i radio och tv.

Utgivning

Nyheter om författaren

Martina Nelson Foto: Caroline Andersson Renaud

Martina Nelson

Martina Nelson är leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, utbildad i kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi och har under många år arbetat med barn, unga och vuxna som lider av psykisk ohälsa av olika slag. Hon har tidigare skrivit två böcker. Vidare sprider hon kunskap om psykisk ohälsa och neuropsykiatri genom föreläsningar och medverkan i radio och tv.

Ladda ner foton