Joakim Langer

Joakim Langer, son till underhållar- och författarparet Pekka och Bibi Langer, är en verklig mångsysslare. I tjugo år har han arbetat som discjockey, stand up-artist och underhållare, samtidigt som han varit starkt engagerad i olika ungdomsprojekt. Sedan 1992 jobbar han på ungdomscentret Fryshuset i Stockholm som projektledare, entusiasmerare och idékläckare. Numera kan han lägga titlarna författare och upptäcktsresande till sitt CV.

Utgivning

Joakim Langer

Joakim Langer

Joakim Langer, son till underhållar- och författarparet Pekka och Bibi Langer, är en verklig mångsysslare. I tjugo år har han arbetat som discjockey, stand up-artist och underhållare, samtidigt som han varit starkt engagerad i olika ungdomsprojekt. Sedan 1992 jobbar han på ungdomscentret Fryshuset i Stockholm som projektledare, entusiasmerare och idékläckare. Numera kan han lägga titlarna författare och upptäcktsresande till sitt CV.

Utgivning