Bryan Magee

Professor Bryan Magee utbildades vid universitetet i Oxford, där han studerade historia, filosofi, statskunskap och ekonomi. Han har också varit docent i filosofi vid Yale och forskardocent i idéhistoria vid King's College vid universitetet i London, där han nu är gästprofessor. Han har bland annat givit ut boken Bonniers stora bok om filosofi.

Bland hans många andra böcker märks Modern British Philosophy, Popper, The Philosophy of Schopenhauer och Confessions of a Philosopher (svensk översättning 1998: En filosofs bekännelser). Han har också utformat två populära tv-serier för BBC: Men of Ideas och The Great Philosophers, vilka även gjorde succé i bokform. År 1979 tilldelades han Royal Television Society:s silvermedalj för sina insatser inom radio och tv.

Utgivning

Bryan Magee

Professor Bryan Magee utbildades vid universitetet i Oxford, där han studerade historia, filosofi, statskunskap och ekonomi. Han har också varit docent i filosofi vid Yale och forskardocent i idéhistoria vid King's College vid universitetet i London, där han nu är gästprofessor. Han har bland annat givit ut boken Bonniers stora bok om filosofi.

Bland hans många andra böcker märks Modern British Philosophy, Popper, The Philosophy of Schopenhauer och Confessions of a Philosopher (svensk översättning 1998: En filosofs bekännelser). Han har också utformat två populära tv-serier för BBC: Men of Ideas och The Great Philosophers, vilka även gjorde succé i bokform. År 1979 tilldelades han Royal Television Society:s silvermedalj för sina insatser inom radio och tv.