Laila Eriksen

Laila Eriksen är arkitekt och hemmasnickare.Hon har skrivit ett flertal böcker som vänder sig till husägaren.  

Utgivning

Laila Eriksen

Laila Eriksen är arkitekt och hemmasnickare.Hon har skrivit ett flertal böcker som vänder sig till husägaren.