Annika Janson

Annika Janson är barnläkare vid Rikscentrum för överviktiga barn, Barnens sjukhus, Huddinge Universitetssjukhus.

Post till Annika i Tanzania skickas som kurirpost via Utrikesdepartementet. Svenskt porto, max 100 g och inga trycksaker utan kuvert.

Utgivning

Annika Janson

Annika Janson

Annika Janson är barnläkare vid Rikscentrum för överviktiga barn, Barnens sjukhus, Huddinge Universitetssjukhus.

Post till Annika i Tanzania skickas som kurirpost via Utrikesdepartementet. Svenskt porto, max 100 g och inga trycksaker utan kuvert.