H.P. Willmott

H. P. Willmott har som militärhistoriker givit ut många publikationer och har varit föreläsare vid avdelningen för krigsstudier i Royal Military Academy, Sandhurst, och forskningsledamot vid Institute for the Study of War and Society, De Montfort University. Nu är han som frilans visiting lecturer vid University of Greenwich och vid Kungliga Norska Flygvapenakademin i Trondheim. I Förenta staterna har han varit visiting professor vid Temple University och vid University of Memphis och från 1992 till 1994 innehaft professuren i marin historia vid avdelningen för militär strategi och operationer vid National War College, Washington, D. C.

H. P. Willmott har givit ut många skrifter om krigföring i allmänhet och om krigföring under nittonhundratalet i synnerhet. Bland senare publikationer märks The Second World War in the East, When Men Lost Faith and Reason: Reflections on warfare in the Twentieth Century och Battleship.

Utgivning

H.P. Willmott

H. P. Willmott har som militärhistoriker givit ut många publikationer och har varit föreläsare vid avdelningen för krigsstudier i Royal Military Academy, Sandhurst, och forskningsledamot vid Institute for the Study of War and Society, De Montfort University. Nu är han som frilans visiting lecturer vid University of Greenwich och vid Kungliga Norska Flygvapenakademin i Trondheim. I Förenta staterna har han varit visiting professor vid Temple University och vid University of Memphis och från 1992 till 1994 innehaft professuren i marin historia vid avdelningen för militär strategi och operationer vid National War College, Washington, D. C.

H. P. Willmott har givit ut många skrifter om krigföring i allmänhet och om krigföring under nittonhundratalet i synnerhet. Bland senare publikationer märks The Second World War in the East, When Men Lost Faith and Reason: Reflections on warfare in the Twentieth Century och Battleship.