Penlelope Leach

Penelope Leach är barnpsykolog och en auktoritet inom sitt område. Hennes böcker är spridda över hela världen och hon har gjort sig känd som barnets talesman framför andra.

Utgivning

Penlelope Leach

Penelope Leach är barnpsykolog och en auktoritet inom sitt område. Hennes böcker är spridda över hela världen och hon har gjort sig känd som barnets talesman framför andra.