Barbro Bronsberg

Barbro Bronsberg är socionom och bor i numera i Örebro. Hon arbetade bl.a. inom kriminalvård, som socialsekreterare och kurator mellan 1970 - 80. Mest arbetade Barbro Bronsberg med flyktingar från Latinamerika. Hon älskade sitt arbete och var en engagerad person men till slut orkade hon inte ens se huset där hon arbetade och undvek människor. Hon var utbränd! Barbro Bronsberg gick från att var social socionom till att arbeta med arbetslagsutveckling, arbetsmiljö och vad individen kan göra för att förebygga och komma igen från stress och utbrändhet. Sedan 1981 har hon egen firma och reser över hela landet och undervisar om detta.

Utgivning

Barbro Bronsberg

Barbro Bronsberg är socionom och bor i numera i Örebro. Hon arbetade bl.a. inom kriminalvård, som socialsekreterare och kurator mellan 1970 - 80. Mest arbetade Barbro Bronsberg med flyktingar från Latinamerika. Hon älskade sitt arbete och var en engagerad person men till slut orkade hon inte ens se huset där hon arbetade och undvek människor. Hon var utbränd! Barbro Bronsberg gick från att var social socionom till att arbeta med arbetslagsutveckling, arbetsmiljö och vad individen kan göra för att förebygga och komma igen från stress och utbrändhet. Sedan 1981 har hon egen firma och reser över hela landet och undervisar om detta.