Anita Theorell

Anita Theorell är fil. dr i konstvetenskap och mångårig intendent på Kulturhusets konstavdelning i Stockholm. Tidigare var hon chef för Sidas enhet för kultur och medier.

Utgivning

Anita Theorell

Anita Theorell

Anita Theorell är fil. dr i konstvetenskap och mångårig intendent på Kulturhusets konstavdelning i Stockholm. Tidigare var hon chef för Sidas enhet för kultur och medier.