Anne Deans

Huvudredaktör Anne Deans är obstretriker och gynekolog vid Frimley Park Hospital, ett stort distriktssjukhus i Surrey, England. Gravid har tillkommit i samarbete med en rad specialister inom bland annat mödravård, gynekologi, genetik, obstetrik, psykologi, barnmedicin, amning och spädbarnsvård.

Den svenska utgåvan har granskats och anpassats till svenska förhållanden av Gudrun Abascal, chefsbarnmorska på BB Stockholm och författare till boken Att föda – en barnmorskas råd, tankar och erfarenheter och Sigrid Wall, barnmorskeutbildare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Utgivning

Anne Deans

Huvudredaktör Anne Deans är obstretriker och gynekolog vid Frimley Park Hospital, ett stort distriktssjukhus i Surrey, England. Gravid har tillkommit i samarbete med en rad specialister inom bland annat mödravård, gynekologi, genetik, obstetrik, psykologi, barnmedicin, amning och spädbarnsvård.

Den svenska utgåvan har granskats och anpassats till svenska förhållanden av Gudrun Abascal, chefsbarnmorska på BB Stockholm och författare till boken Att föda – en barnmorskas råd, tankar och erfarenheter och Sigrid Wall, barnmorskeutbildare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Utgivning