Jens Wahlstedt

Namn: Jens Wahlstedt.
Född: 2 mars 1935.
Familj: Gift. Fem barn.
Bor: 1) Ottilielund, Ulriksdals Slott, 170 79 Solna. 2) Långvik, 130 43 Möja (Stockholms skärgård).

Jens Wahlstedt har tidigare varit företagsledare bland annat inom läkemedelsindustrin. I tolv år var han generalsekreterare i Världsnaturfonden WWF, innan blev författare och skribent på heltid, samt fotograf. Han leder resor i tropikerna på vintern och i Stockholms skärgård på sommaren.

Han har också varit ordförande i Sveriges Ornitologiska Förening. I dag är han bland annat ordförande i Svenska Polarklubben, samt medlem av en rad styrelser inom natur och kulturområdet. Han ingår vidare i Världsnaturfondens Förtroenderåd samt i Roslagsakademien.

Jens Wahlstedt har medverkat i ett sextiotal böcker samt själv skrivit Ladrikets fåglar, Asköviken, Så länge solen går upp, I pandans tecken. Våren 1999 utgav han sin första bok på Wahlström & Widstrand, Skärgård, där han gör strandhugg året om från Söderarm till Landsort, samt möter en unik natur, fauna och flora – men också öbefolkning och skärgårdshistoria.

Våren 2002 återvände han till skärgården i boken Mellan skyar och hav, som också utsågs till Skärgårdsstiftelsens Årsbok 2002. Här dokumenterar han de fyra årstiderna i Stockholms skärgård, och i text och fantastiska bilder berättar han om möten med människor, fåglar, sälar och fiskelägen. Boken innehåller också många intressanta fakta och historiska uppgifter om de olika öarna i området. 

I boken Fågelmarker och fågelminnen, som utkom 2003, skildrar Jens Wahlstedt sällsamma möten och upplevelser från norr till söder av fåglar och människor. Boken är rikt illustrerad av Gunnar Brusewitz, den sista naturbok som konstnären illustrerade före sin bortgång. Resultatet är en finstämd bok om fågelliv och fågelmarker i Sverige, från femtiotalet fram till i dag.

Succéboken Skolplanschernas Sverige – Bondeåret och naturen, som kom år 2000, dokumenterade ett stort antal av de skolplanscher som präglat generationer av svenska skolbarn. Boken innehåller förutom planscherna även författarens personliga minnen från skoltiden, samtidigt som intressanta fakta kring skolan, jordbruket, naturen, djuren och växterna. Boken har tryckts i flera upplagor, och många har frågat författaren efter en fortsättning som berör även andra områden inom skolplanschernas värld.

Hösten 2005 lanserar därför Jens Wahlstedt sin andra bok om skolplanscher, Skolplanschernas Sverige – Historia, hantverk och religion.  Det är en kärleksfull skildring från den tid då flera generationer skolbarn fick läsa och lära om Sveriges kungars historia, bibelns berättelser, olika hantverk och hur de utfördes för ett sekel sedan. Den visar också hur vi kanske uppfattade tredje världens människor och miljöer. Även denna bok innehåller författarens personliga minnen från skoltiden samt sakkunniga kommentarer om de ämnesområden som skolplanscherna skildrar.

Utgivning

Jens Wahlstedt

Jens Wahlstedt

Namn: Jens Wahlstedt.
Född: 2 mars 1935.
Familj: Gift. Fem barn.
Bor: 1) Ottilielund, Ulriksdals Slott, 170 79 Solna. 2) Långvik, 130 43 Möja (Stockholms skärgård).

Jens Wahlstedt har tidigare varit företagsledare bland annat inom läkemedelsindustrin. I tolv år var han generalsekreterare i Världsnaturfonden WWF, innan blev författare och skribent på heltid, samt fotograf. Han leder resor i tropikerna på vintern och i Stockholms skärgård på sommaren.

Han har också varit ordförande i Sveriges Ornitologiska Förening. I dag är han bland annat ordförande i Svenska Polarklubben, samt medlem av en rad styrelser inom natur och kulturområdet. Han ingår vidare i Världsnaturfondens Förtroenderåd samt i Roslagsakademien.

Jens Wahlstedt har medverkat i ett sextiotal böcker samt själv skrivit Ladrikets fåglar, Asköviken, Så länge solen går upp, I pandans tecken. Våren 1999 utgav han sin första bok på Wahlström & Widstrand, Skärgård, där han gör strandhugg året om från Söderarm till Landsort, samt möter en unik natur, fauna och flora – men också öbefolkning och skärgårdshistoria.

Våren 2002 återvände han till skärgården i boken Mellan skyar och hav, som också utsågs till Skärgårdsstiftelsens Årsbok 2002. Här dokumenterar han de fyra årstiderna i Stockholms skärgård, och i text och fantastiska bilder berättar han om möten med människor, fåglar, sälar och fiskelägen. Boken innehåller också många intressanta fakta och historiska uppgifter om de olika öarna i området. 

I boken Fågelmarker och fågelminnen, som utkom 2003, skildrar Jens Wahlstedt sällsamma möten och upplevelser från norr till söder av fåglar och människor. Boken är rikt illustrerad av Gunnar Brusewitz, den sista naturbok som konstnären illustrerade före sin bortgång. Resultatet är en finstämd bok om fågelliv och fågelmarker i Sverige, från femtiotalet fram till i dag.

Succéboken Skolplanschernas Sverige – Bondeåret och naturen, som kom år 2000, dokumenterade ett stort antal av de skolplanscher som präglat generationer av svenska skolbarn. Boken innehåller förutom planscherna även författarens personliga minnen från skoltiden, samtidigt som intressanta fakta kring skolan, jordbruket, naturen, djuren och växterna. Boken har tryckts i flera upplagor, och många har frågat författaren efter en fortsättning som berör även andra områden inom skolplanschernas värld.

Hösten 2005 lanserar därför Jens Wahlstedt sin andra bok om skolplanscher, Skolplanschernas Sverige – Historia, hantverk och religion.  Det är en kärleksfull skildring från den tid då flera generationer skolbarn fick läsa och lära om Sveriges kungars historia, bibelns berättelser, olika hantverk och hur de utfördes för ett sekel sedan. Den visar också hur vi kanske uppfattade tredje världens människor och miljöer. Även denna bok innehåller författarens personliga minnen från skoltiden samt sakkunniga kommentarer om de ämnesområden som skolplanscherna skildrar.