Patricia Tudor-Sandahl

Patricia Tudor-Sandahl föddes 1940 i krigets England och kom till Sverige 1964 som nyutexaminerad lärare. Meningen var att stanna i 9 månader, bland annat för att göra språkprogram i radio, men efter 40 år är hon fortfarande kvar, lyckligt gift med Christer. 
   Under sina år i Sverige har hon hunnit få barn och barnbarn, skriva en licentiatavhandling i sociologi, doktorera i pedagogik, utbilda sig till psykolog och psykoterapeut och lära sig dansa flamenco. I 18 år var hon universitetslektor i psykologi i Stockholm, sedan under 3 år universitetslektor i psykoterapi i Lund. 
   Hennes intresse har länge varit barnets första relationer och hur de påverkar identitetsutvecklingen. Hon var bland de första i Sverige att introducera den   s k objektsrelationsteorin som har haft starkt inflytande på psykoterapins utveckling.
   Tillsammans med sin man grundade hon 1985 konsultföretaget "Sandahl Partners Psykologisk Analys och Utveckling AB" där ett 30-tal psykologer runt om i Sverige arbetar med psykologiska frågor inom näringsliv och offentlig sektor. Hon var i flera år rektor för "Stiftelsen Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning".
   Patricia älskar havet och bor i sitt hus i en fiskeby på Österlen så ofta hon kan, där hon också skriver sina böcker. Idag leder hon även retreater.

Utgivning

Patricia Tudor-Sandahl

Patricia Tudor-Sandahl

Patricia Tudor-Sandahl föddes 1940 i krigets England och kom till Sverige 1964 som nyutexaminerad lärare. Meningen var att stanna i 9 månader, bland annat för att göra språkprogram i radio, men efter 40 år är hon fortfarande kvar, lyckligt gift med Christer. 
   Under sina år i Sverige har hon hunnit få barn och barnbarn, skriva en licentiatavhandling i sociologi, doktorera i pedagogik, utbilda sig till psykolog och psykoterapeut och lära sig dansa flamenco. I 18 år var hon universitetslektor i psykologi i Stockholm, sedan under 3 år universitetslektor i psykoterapi i Lund. 
   Hennes intresse har länge varit barnets första relationer och hur de påverkar identitetsutvecklingen. Hon var bland de första i Sverige att introducera den   s k objektsrelationsteorin som har haft starkt inflytande på psykoterapins utveckling.
   Tillsammans med sin man grundade hon 1985 konsultföretaget "Sandahl Partners Psykologisk Analys och Utveckling AB" där ett 30-tal psykologer runt om i Sverige arbetar med psykologiska frågor inom näringsliv och offentlig sektor. Hon var i flera år rektor för "Stiftelsen Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning".
   Patricia älskar havet och bor i sitt hus i en fiskeby på Österlen så ofta hon kan, där hon också skriver sina böcker. Idag leder hon även retreater.