Anna-Karin Korpi-Öhlund

PR- och informationsansvarig, Wahlström & Widstrand.
Informatör även för övriga Bonnierförlag.

Anna-Karin Korpi-Öhlund

PR- och informationsansvarig, Wahlström & Widstrand.
Informatör även för övriga Bonnierförlag.