Lotte Möller

Fotograf

Lotte Möller, bosatt i Lund, är kulturjournalist och fotograf. Hon har bland annat skrivit i Tidningen Vi, Månadsjournalen och Moderna Tider. Hon är en entusiastisk trädgårdsodlare och hennes djupa kulturhistoriska kunskaper om trädgårdar och trädgårdskonst har hon förmedlat i annorlunda och nyskapande böcker som Trädgårdens natur (1992) och Maryhill – en trädgård i Lund, som fann många läsare liksom hennes bok om citronen och dess historia, kort och gott kallad Citron. 2001 utkom den personliga englandsboken Till England. och 2006 (på annat förlag) Tre mästare - tre  trädgårdar  om landskapsarkitekterna Per Friberg, Gunnar Martinsson och Sven-Ingvar Andersson.

Utgivning:

Trädgårdens natur (1992)    
Maryhill - en trädgård i Lund (1994)  
Citron (1997) 
Till England (2001)
Tre mästare - tre trädgårdar (2006)

Utgivning

Lotte Möller

Lotte Möller

Fotograf

Lotte Möller, bosatt i Lund, är kulturjournalist och fotograf. Hon har bland annat skrivit i Tidningen Vi, Månadsjournalen och Moderna Tider. Hon är en entusiastisk trädgårdsodlare och hennes djupa kulturhistoriska kunskaper om trädgårdar och trädgårdskonst har hon förmedlat i annorlunda och nyskapande böcker som Trädgårdens natur (1992) och Maryhill – en trädgård i Lund, som fann många läsare liksom hennes bok om citronen och dess historia, kort och gott kallad Citron. 2001 utkom den personliga englandsboken Till England. och 2006 (på annat förlag) Tre mästare - tre  trädgårdar  om landskapsarkitekterna Per Friberg, Gunnar Martinsson och Sven-Ingvar Andersson.

Utgivning:

Trädgårdens natur (1992)    
Maryhill - en trädgård i Lund (1994)  
Citron (1997) 
Till England (2001)
Tre mästare - tre trädgårdar (2006)