Lennart Nilsson

Fotograf

LENNART NILSSON (1922–2017) anses vara en av fotohistoriens mest betydelsefulla fotografer. Själv var han mer blygsam: ”Jag är bara en fotograf som råkat bli fascinerad av människan.” Lennart Nilsson tänkte journalistiskt. Han var en pedagog med kamera som såg som sin största utmaning att kunna förklara det oförklarliga och göra det osynliga synligt. I samarbete med forskare och med hjälp av avancerad specialtillverkad utrustning dokumenterade han människans inre ner på cellnivå. Genom åren ägnade han särskild uppmärksamhet åt att fånga människans tillblivelse, från befruktningen till födelsen.

Lennart Nilsson började arbeta som pressfotograf för bland andra Åhlén & Åkerlund i Stockholm i mitten av 1940-talet. Då han i slutet av 40-talet skulle porträttera en professor på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm fick han i professorns rum syn på embryon i glasflaskor. Att embryona kommit så långt i utvecklingen redan vid några veckors ålder fångade hans intresse så starkt att han fotograferade dem. Han visade bilderna 1953 för amerikanska Life Magazine (där han var kontrakterad som fotograf 1965–1972), och de väckte ett sådant intresse att man lät publicera dem samt uppmanade honom att fortsätta att fotografera människans tillblivelse.

Detta ledde till Lennart Nilssons berömda bok Ett barn blir till som gavs ut första gången 1965 och som sedan dess har utkommit i flera utgåvor i ett tjugotal länder. I samband med att Ett barn blir till kom ut 1965 gjorde Life Magazine ett reportage på 16 sidor plus omslag med bilderna ur boken. Upplagan på 8 miljoner sålde slut på fyra dagar. Samtidigt publicerades reportaget i Stern, Paris Match, Sunday Times med flera tidskrifter.

Under årens lopp tilldelades Lennart Nilsson en rad förnämliga utmärkelser och priser för sitt fotografiska arbete. Han fick bland annat mottaga Kungliga Tekniska Högskolans ”Lilla nobelpris”, 1944 års pris (1972), Erna och Victor Hasselblads fotografiska pris (Hasselbladspriset, 1980), Ingenjörsvetenskapsakademiens stora guldmedalj (1989) samt Illis quorum i guld 12:e storleken (2002). År 1982 fick han en Emmy för sin film Sagan om livet och 1996 ytterligare en för TV-serien Livets mirakel. Han var också medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet i Stockholm (1976) och filosofie hedersdoktor vid såväl Technische Universität Braunschweig i Tyskland (2002) som Linköpings universitet (2003).

NASAs obemannade rymdfarkoster Voyager I och Voyager II bär båda med sig fotografier från Ett barn blir till på sin resa i vårt solsystem och vidare ut i universum.

Lennart Nilssons verk ingår i samlingarna på flera museum och institutioner, bland annat British Museum i London, Tokyo Fuji Art Museum och Moderna Museet i Stockholm.

Utgivning

Lennart Nilsson Foto: Nicho Sodling

Lennart Nilsson

Fotograf

LENNART NILSSON (1922–2017) anses vara en av fotohistoriens mest betydelsefulla fotografer. Själv var han mer blygsam: ”Jag är bara en fotograf som råkat bli fascinerad av människan.” Lennart Nilsson tänkte journalistiskt. Han var en pedagog med kamera som såg som sin största utmaning att kunna förklara det oförklarliga och göra det osynliga synligt. I samarbete med forskare och med hjälp av avancerad specialtillverkad utrustning dokumenterade han människans inre ner på cellnivå. Genom åren ägnade han särskild uppmärksamhet åt att fånga människans tillblivelse, från befruktningen till födelsen.

Lennart Nilsson började arbeta som pressfotograf för bland andra Åhlén & Åkerlund i Stockholm i mitten av 1940-talet. Då han i slutet av 40-talet skulle porträttera en professor på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm fick han i professorns rum syn på embryon i glasflaskor. Att embryona kommit så långt i utvecklingen redan vid några veckors ålder fångade hans intresse så starkt att han fotograferade dem. Han visade bilderna 1953 för amerikanska Life Magazine (där han var kontrakterad som fotograf 1965–1972), och de väckte ett sådant intresse att man lät publicera dem samt uppmanade honom att fortsätta att fotografera människans tillblivelse.

Detta ledde till Lennart Nilssons berömda bok Ett barn blir till som gavs ut första gången 1965 och som sedan dess har utkommit i flera utgåvor i ett tjugotal länder. I samband med att Ett barn blir till kom ut 1965 gjorde Life Magazine ett reportage på 16 sidor plus omslag med bilderna ur boken. Upplagan på 8 miljoner sålde slut på fyra dagar. Samtidigt publicerades reportaget i Stern, Paris Match, Sunday Times med flera tidskrifter.

Under årens lopp tilldelades Lennart Nilsson en rad förnämliga utmärkelser och priser för sitt fotografiska arbete. Han fick bland annat mottaga Kungliga Tekniska Högskolans ”Lilla nobelpris”, 1944 års pris (1972), Erna och Victor Hasselblads fotografiska pris (Hasselbladspriset, 1980), Ingenjörsvetenskapsakademiens stora guldmedalj (1989) samt Illis quorum i guld 12:e storleken (2002). År 1982 fick han en Emmy för sin film Sagan om livet och 1996 ytterligare en för TV-serien Livets mirakel. Han var också medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet i Stockholm (1976) och filosofie hedersdoktor vid såväl Technische Universität Braunschweig i Tyskland (2002) som Linköpings universitet (2003).

NASAs obemannade rymdfarkoster Voyager I och Voyager II bär båda med sig fotografier från Ett barn blir till på sin resa i vårt solsystem och vidare ut i universum.

Lennart Nilssons verk ingår i samlingarna på flera museum och institutioner, bland annat British Museum i London, Tokyo Fuji Art Museum och Moderna Museet i Stockholm.