Chad Ehlers

Fotograf

Chad Ehlers är född i Kalifornien och delvis uppvuxen på Hawaii, men är sedan 1970-talet bosatt i Sverige under stora delar av året. Chad Ehlers, som är fotograf, har under 20 år försökt att besvara frågan om vad som är unikt med Sverige – steg för steg, dag för dag, bild för bild. Han har sedan delat med sig av sina upptäckter om Sverige i skolorna och genom ett trettiotal korta naturprogram för TV1. Han har också givit ut storslagna fotoböcker om Sverige.

Utgivning

Chad Ehlers

Fotograf

Chad Ehlers är född i Kalifornien och delvis uppvuxen på Hawaii, men är sedan 1970-talet bosatt i Sverige under stora delar av året. Chad Ehlers, som är fotograf, har under 20 år försökt att besvara frågan om vad som är unikt med Sverige – steg för steg, dag för dag, bild för bild. Han har sedan delat med sig av sina upptäckter om Sverige i skolorna och genom ett trettiotal korta naturprogram för TV1. Han har också givit ut storslagna fotoböcker om Sverige.