Bonnier Fakta, 2024-07-01

Foto: ESA–P. Sebirot

Astronauten Marcus Wandt släpper bok tillsammans med Martin Wicklin

I januari 2024 blev Marcus Wandt den tredje svensken i rymden, efter att ha blivit antagen till ESA:s astronautprogram som en av 17 bland 22 500 sökande från hela världen. Marcus berättar nu i boken Betraktelser i omloppsbana, skriven tillsammans med journalisten Martin Wicklin, den fascinerande historien om sin rymdresa och vägen fram till den.

Med lekfull entusiasm beskrivs hur det var att som en av få utvalda få lämna vår planets atmosfär, hur man hanterar livet i tyngdlöshet samt vikten av att mänskligheten fortsätter sträva mot nya mål. Vi får också följa det sociala livet ombord på rymdstationen, och blicka in i en unik miljö där en global besättning ska samsas om en begränsad yta och resurser.

Boken är även en berättelse om mod och att våga ta risker, när de är värda att tas. Därmed blir Marcus erfarenhet också applicerbar i vår vardag. I boken reflekterar han om vikten av den forskning som genomförs på ISS, om värdet av att sträva vidare framåt, att ständigt flytta fram gränserna, inte bara för vår egen eller enskilda länders skull, utan för hela mänskligheten och dess framtid.

Marcus Wandt är 43 år gammal, och bor i Linköping med fru och barn. Han är elektroteknikingenjör vid Chalmers tekniska högskola och har genomgått officersprogrammet på Militärhögskolan Karlberg. Han har utbildats till stridspilot i Sverige och till testpilot i USA och har arbetat som stridspilot inom Försvarsmakten samt deltagit i kriget i Libyen. Vid sidan av sitt uppdrag som ESA-astronaut arbetar han som chefstestpilot på Saab. Wandt genomgick utbildningen till fullvärdig astronaut på rekordtid, bara 8 månader jämfört med normalt mer än 2 år.

Martin Wicklin är journalist och radioproducent och sedan 2015 programledare för Söndagsintervjun i P1. Dessförinnan var han programledare för Medierna i P1. Han har tidigare verkat som grävande reporter på TV4:s Kalla fakta och Sveriges Radios Kaliber och gjort ett par populärvetenskapliga radioserier för Sveriges Radio, så som Lyssnarens guide till galaxen och Rymdliv. Wicklin har vunnit ett flertal priser för sitt journalistiska arbete.

Boken Betraktelser i omloppsbana utkommer till hösten 2024.

För mer information kontakta sofia.heurlin@bonnierforlagen.se