Bonnier Fakta, 2018-09-10

Foto: Stefan Tell

Bli ett bra föräldrateam med ditt ex

Barnpsykologen, forskaren och fyrbarnsmamman Malin Bergström ger nu ut den viktiga boken Att skiljas med barn – föräldrar i två hem, som lär oss att bli ett bra föräldrateam runt våra barn vid en separation.

Utifrån modern forskning och lång erfarenhet guidar Malin Bergström föräldrar med råd och stöd om hur barn påverkas av växelvist boende och hur man går från att vara i en parrelation till att bli ett föräldrateam. Boken tar upp frågeställningar som hur man bäst berättar för barnen om en separationen, hur man orienterar sig i vardagen i en livskris och hur man kan vara föräldrar på bästa sätt i två olika hem.

– Varje år separerar föräldrarna till 50 000 barn i Sverige. Många föräldrar känner skuld över att utsätta sina barn för en separation. Familjen bryts upp och behöver kanske flytta ifrån barnens kompisar och acceptera att bo mindre av ekonomiska skäl. Men det går att komma igenom en separation och ge barnen ett nytt bra liv i två olika hem. Som föräldrar behöver man bilda ett starkt och livslångt team kring sina barn, säger Malin Bergström, barnpsykolog och bokens författare.

Att skiljas med barn kommer ut den 18 september.

Malin Bergström är barnpsykolog, forskare och fyrbarnsmamma. Hon arbetar inom barnhälsovården i Stockholms län med frågor om föräldrarskap och psykisk hälsa och utveckling hos barn mellan 0-5 år. Hon svarar också på föräldrars frågor i tidningen ”Vi föräldrar” och är docent vid Karolinska Institutet där hon i Elvis-projektet forskar om växelvis boende för barn.

Är du journalist och intresserad av recex av vår utgivning är du välkommen att anmäla dig till vår presstjänst.

För recensionsexemplar, bilder eller mer information om boken, vänligen kontakta:

Magdalena Höglund, Presskontakt, Bonnier Fakta tel: 0733 338840 eller magdalena@highlandpr.se.