Bonnier Fakta, 2024-04-08

Foto: Gabriel Liljevall

Emma Frans belönas med Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris 2024

Forskaren, författaren och vetenskapsskribenten Emma Frans belönas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris 2024. Hon får med priset för sin breda och livfulla kommunikation av forskning och vetenskap. Prissumman är 250 000 kronor. Prisutdelningen sker på Södra teatern tisdag 14 maj.

Motiveringen lyder:

Foto: Gabriel Liljevall

Emma Frans tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris 2024 för sin breda och livfulla kommunikation av forskning och vetenskap. Genom böcker, artiklar i dagspress, poddar och sociala medier når hon en mycket stor och mångsidig publik. Emma Frans har rört sig utanför sitt eget forskningsområde, medicinsk epidemiologi, med vilja och kritiskt engagemang för att göra vetenskapen begriplig. Genom att diskutera expertrollen och dess gränser har hon även bidragit till att fördjupa förståelsen för forskarnas och experternas roll i samhället.

Emma Frans:

– Jag är väldigt glad och hedrad. Priset inspirerar mig att fortsätta mitt arbete med att göra vetenskap tillgänglig för allmänheten. Jag vill inte säga åt folk vad de ska tycka och tänka, utan fungera som en guide i en djungel av vetenskapliga studier som ibland är väldigt trovärdiga och ibland bara skräpforskning. Min förhoppning är att sprida kunskap om vetenskaplig metod och uppmärksamma riskerna med blind tro på vetenskapliga auktoriteter.

Om Emma Frans

Emma Frans är doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska institutet och tidigare vid University of Oxford. I sociala medier har hon lyckats skapa sig en stor plattform genom att på ett träffsäkert och humoristiskt sätt förmedla kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt. Emma medverkar ofta i radio och tidningar som expert, hon skriver krönikor för Svenska Dagbladet och har gett ut fem böcker. Hennes senaste bok Expertparadoxen utkom i mars 2023.

År 2017 tilldelades Emma Frans Stora journalistpriset i kategorin Årets röst. Samma år blev hon utnämnd till Årets folkbildare av föreningen Vetenskap och Folkbildning. Andra utmärkelser hon erhållit är Studieförbundet Vuxenskolans Folkbildningspris och Årets alumn 2019 vid Uppsala universitet.

Om Exportparadoxen

Kan man lita på en expert? Kanske har du märkt att forskare ibland är oeniga och att de kan ha fel. Vetenskapliga auktoriteter kan påverkas av intressekonflikter, men också av att ha en alltför stor övertygelse om att just deras forskning är bäst och mest betydelsefull. Ibland skulle vi gynnas av att lyssna mer på forskare, andra gånger borde vi lära oss att vara betydligt mer tveksamma till uttalanden från experter. Så när ska du lyssna på forskarna? Och vad händer när forskare har fel?

Expertparadoxen ger dig de verktyg du behöver för att ta hjälp av andras kunskap på bästa möjliga sätt.