Bonnier Fakta, 2023-05-05

Foto: Gabriel Liljevall

Första stora boken med Karin Broos verk

Karin Broos är en av Sveriges mest framstående konstnärer. I sommar visas den hittills största presentationen av hennes verk på Liljevalchs i Stockholm. I samband med utställningen Svart sol släpps också en omfattande bok med ett rikt urval av Karin Broos verk, såväl kända som aldrig tidigare visade.

Eva Kruk, förläggare:

– Har man en gång sett en målning av Karin Broos så glömmer man den aldrig. Hon har ett alldeles unikt bildspråk och kan förmedla en stämning som träffar rätt i hjärtat. Hon är också en av Sveriges absolut främsta samtida konstnärer och vi är mycket stolta över att få ge ut den här boken, säger

Mästerligt målar Karin Broos vardagliga skeenden vars stillsamma och melankoliska mystik ofta rymmer motsägelsefulla stämningar. Återkommande motiv är skog, vatten, kvinnor, barn och djur och verken är ofta stora till formatet.

Karin Broos verk har visats på mängder av utställningar i såväl Sverige som övriga världen, däribland USA, och hon finns representerad på flera konstmuseer, bland annat Moderna museet i Stockholm. Karin Broos är född 1950 i Uppsala och är bosatt i Östra Ämtervik, Värmland sedan 1975, där hon bor och verkar i en gammal skola.

Foto: Marc Broos

Svart sol på Liljevalchs är Karin Broos hittills mest omfattande utställning och inrymmer flertalet nya verk som aldrig tidigare visats för publik.

Boken Ögonblick av liv är framtagen av Bonnier Fakta och Liljevalchs. Den innehåller förutom bilder också texter av Karin Broos själv samt dikter av poeten och vännen Jila Mossaed. I en avslutande del samtalar Karin Broos om sin konst och bildvärld med Isak Nilson, vice konsthallschef på Liljevalchs konsthall.

Ögonblick av liv av Karin Broos har recensionsdag 2 juni..

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar kontakta marie.bjork@bonnierforlagen.se

För mer information om utställningen Svart sol på Liljevalchs kontakta sara.kallsner@stockholm.se