Bonnier Fakta, 2020-09-25

Foto: Shutterstock

Ge dig ut i naturen – därför kommer det få dig att må bättre

Tanken att man mår bra av att bara vara i naturen är gammal, skriver journalisterna Åsa och Mats Ottosson i boken Närmare naturen – Vetenskap och vetskap om varför vi mår bra därute. Redan läkekonstens fader Hippokrates lät anlägga en hälsoträdgård vid sitt sjukhus på den grekiska ön Kos, och historien är därefter kantad av idéer om hälsa genom naturkontakt. Idag berättar medierna ofta och gärna om nya begrepp och trender som skogsbad och wild swimming och rapporterar frekvent om de senaste forskningsrönen kring naturens hälsoeffekter.  

Att naturvistelse nu återigen räknas som en viktig må-bra-faktor är till stor del det internationella forskarsamhällets förtjänst. Det började på 1980-talet med enstaka studier som antydde att det kanske inte var hokus pokus ändå, detta att man kan dämpa stress med natur. Idag törs vi påstå att de flesta frågetecknen är undanröjda. Forskare över hela världen har publicerat tusentals studier i ämnet och den samlade bilden är slående. Naturvistelser har så många goda effekter att om det funnes ett lika effektivt piller, med lika snälla bieffekter, skulle alla vilja ta det.  

Här är några av de viktiga rönen sammanfattade: 

Minskad stress

Att man blir lugn av naturen har visats tydligt genom att man före och efter utevistelser – promenader eller stillasittande – kontrollerat puls, blodtryck och halten av stresshormoner. Ofta har forskarna jämfört aktiviteter i natur med motsvarande i stadsmiljö – till naturens fördel. 

Förbättrad koncentrationsförmåga

Tankeskärpan återhämtas och förbättras av naturvistelser. Det gäller alla åldrar, även äldre och barn. Flera internationella studier har visat att äldre återhämtar sig bättre i natur än inomhus, och att barn med diagnosen ADHD kan få lindring av symtomen och förbättrad koncentration av naturvistelser. Svensk forskning har visat att barn som har natur på förskolegården har bättre motorik och koncentrationsförmåga än de som har människoskapade miljöer att leka i. 

Ökad kreativitet

Att kreativiteten verkar öka efter utevistelser tror forskare bland annat beror på att naturliga miljöer erbjuder effektiv återhämtning av koncentrationsförmågan. Att tankarna tillåts vandra lite hit och dit när man är ute är vilsamt i sig och kan göra att oväntade kopplingar uppstår i hjärnan. I en amerikansk studie ökade deltagarna sin problemlösarkapacitet med cirka femtio procent efter en fyradagarshajk, troligen tack vare den vilsamma miljön, men också tack vare den fysiska aktiviteten och att deras smarta telefoner inte tilläts splittra uppmärksamheten.  

Bättre humör

I många studier från hela världen rapporterar deltagare att utevistelser får humöret att lyfta. Amerikanska studier – som bland annat inkluderade hjärnscanning – visade att människor grubblade mindre och kände mindre oro och andra negativa känslor efter en 90 minuters promenad i ekskog än om de gick motsvarande tur i stadsmiljö. Forskarna kunde se en ökad aktivitet i en del av hjärnan där man vet att låg aktivitet kan kopplas till depression och ångest. 

Man blir dessutom gladare och piggare av att rörelseträna utomhus jämfört med inomhus, enligt brittiska och japanska studier. Det kan räcka med fem minuters fysisk aktivitet ute för att man ska märka effekten på humöret. 

Ökad motståndskraft mot sjukdomar

Människor som har nära till naturen håller sig statistiskt sett friskare, lever längre och upplever sig som mindre stressade. Det har visats i både amerikanska, brittiska och nederländska studier. Forskarna har analyserat hälsodata från stora mängder människor – ibland flera miljoner. Nyttan var störst för dem med lägst inkomst. 

Andra studier visar att för den som bor nära natur blir det oftare av att gå ut. Många ägnar sig då åt promenader och annan rörelse, det bidrar till att man håller sig frisk och stark. Internationell forskning visar också att exponering för dagsoch solljus är inblandat i kroppens skydd mot allvarliga sjukdomar. 

Japansk forskning har både i naturoch laboratoriemiljö visat att doftämnen från inhemska barrträd påverkar immunförsvaret positivt. De så kallade NKcellerna (Natural Killer cells), som bland annat är aktiva i försvaret mot infektioner och tumörer, ökar både i antal och aktivitet. 

Att ta klivet ut i naturen kan dock vara en utmaning. Var ska man gå? Och vad gör man där? Att bara gå ut i skogen och skärpa sinnena kan vara ett första steg. Men det finns så mycket mer att upptäcka i naturen året runt, så många små och stora upplevelser som du – och familjen – inte får missa. Naturskyddsföreningens guide Ut i naturen får du konkreta tips och inspiration för att hitta ut i det fria och lyfta naturupplevelserna till en ny nivå.  

Nu på hösten är naturen kanske som allra vackrastsamtidigt som mycket av det som är fint om sommaren finns kvar. I september blommar fortfarande många växter, mängder av fåglar finns kvar i landet, skogarna är fulla av svampar och chansen att få uppleva diminsvepta gryningar ökar när temperaturen börjar skifta. 

Här är några tips på höstiga utomhusaktiviteter från boken Ut i naturen: 

1. Se höstens färgprakt

Att trädens löv blir gula och röda är kanske vad de flesta förknippar mest med hösten. Det är en utmärkt tid att lära sig känna igen trädens löv innan de bryts ned till jord och samtidigt få njuta av färgprakten. Lägg gärna märke till hur olika två träd av samma art kan vara i sina färger. 

 

2. Plocka svamp och bär

Hösten är svamparnas årstid, även om en del kan titta fram redan på sommaren under rätt förutsättningar. Några svampar är giftiga och om dina kunskaper är begränsade ska du vara försiktig, men det krävs inte mycket erfarenhet innan du kan plocka en handfull goda arter. Om du dessutom lär dig känna igen hur naturen ser ut där de trivs, kommer du snart att kunna fylla frysen med svamp. Ett tips för att hitta svampskogar är att gå in på Skogsstyrelsens webbapp Skogens pärlor. Leta efter skogar som är markerade som nyckelbiotoper, gärna barrskogar. Skogar med relativt höga naturvärden som inte avverkats på ett tag brukar vara bra svampställen. Även många bär är som bäst på hösten: lingon, åkerbär, björnbär och de lysande orange havtornsbären. 

3. Kika på lavar med lupp

Om du tycker att lavar verkar grått och tråkigt har du aldrig tittat på en färgglad vägglav i en lupp. Det är som ett mikrokosmos som framträdegenom förstoringsglaset och många lavarter skulle smälta in fint på en konstutställning. Lavarna är också fascinerande av många andra anledningar än att de är vackra på nära håll. Dels är de egentligen flera olika organismer eftersom de är en blandning av svampar och alger, dels är det spännande att titta på decimeterstora lavar och tänka sig att de oftast bara växer någon millimeter per år. Dessutom är de en enkel lutftindikator eftersom lavar inte trivs i höga halter av svaveldioxid. 

4. Lär dig skogens mossor

Att dyka ned bland mosstäckta stenar och fallna trädstammar med en lupp eller ett förstoringsglas är ungefär som att flyga med en drönare högt ovanför en skog och sedan glidflyga ned under trädtopparna och plötsligt se alla detaljer och hur arterna skiljer sig åt. Det som ser ut som en grön, oformlig matta på håll bjuder på fascinerande detaljer nära inpå. 

5. Se och skapa konstverk 

Naturen är fylld av små och stora konstverk, inte minst på hösten. Det är bara att se sig omkring under utflykten så hittar ni säkert massor som ni tycker är vackert. Kanske en liten bäck som snirklar sig fram mellan mossklädda stenar. Eller ett öppet landskap med ängar, små skogsdungar och en flock rådjur. Ni kan också titta närmare på små saker i ett förstoringsglas eller en lupp. Försök komma ihåg vad ni upptäckt under en dag i naturen och rita eller måla av det ni minns när ni kommer hem. Eller ta med ritblocket på utflykten. Det går också att skapa konstverk på utflykten. Naturen är full av material. Samla in kottar, pinnar, stenar, snäckor, löv, blommor och annat ni kan hitta och låt fantasin flöda. Så länge ni inte bryter kvistar eller skapar väldigt stora verk som förändrar platsen där djuren lever är det fritt fram att göra små konstverk i naturen. 

Detta är ett bearbetat utdrag ur böckerna Närmare naturen av Åsa och Mats Ottosson samt Ut i naturen av Erik Hansson i samarbete med Naturskyddsföreningen.   

Läs mer om Närmare naturen


Närmare naturen
är en populärvetenskaplig och vacker bok om varför vi mår bra av att vistas därute, bland träden och fåglarna, i solen, vid vattnet och utsikterna. Bekymmer och stress blir lättare att hantera om vi ibland går ut ur människobubblan och in i det där större levande sammanhanget. Det är där vi får vara som vi är. Boken är illustrerad med analoga fotografier tagna med gamla storformatskameror av Roine Magnusson.

Läs mer om Ut i naturen

Att ta klivet ut i naturen kan vara en utmaning. Vart ska man gå? Och vad gör man där? Att bara gå ut i skogen och skärpa sinnena kan vara ett första steg. Men det finns så mycket mer att upptäcka i naturen året runt, så många små och stora upplevelser som du – och familjen – inte får missa. Naturskyddsföreningens guide ger dig inspiration till att hitta ut i det fria och kunskap som lyfter dina naturupplevelser till en ny nivå. För ju mer du vet, desto mer kommer du att upptäcka.