Bonnier Fakta, 2020-11-25

Hjärnstark junior erbjuds till alla Sveriges skolor

Genom ett samarbete mellan den ideella organisationen SCRIIN, Generation Pep och Bonnier Fakta erbjuds alla grundskolor att mot enbart frakt- och hanteringskostnad beställa klassuppsättningar av boken Hjärnstark junior. Målet är att motivera Sveriges elever att röra sig mer och bakom initiativet står SCRIIN, en ideell organisation som verkar för att barn och unga ska leva aktivt och hälsosamt i balans med den digitala tekniken.

Hjärnstark junior riktar sig till barn 9-13 år och är en omarbetad och nyskriven version av Anders Hansens bästsäljare Hjärnstark. Boken är skriven tillsammans med barnboksförfattaren Mats Wänblad.

SCRIIN kommer tillsammans med Generation Pep och Bonnier Fakta att fram till den 20 januari 2021 erbjuda Sveriges grundskolor kostnadsfria klassuppsättningar av Hjärnstark junior. Skolorna kommer endast betala för frakt- och hanteringskostnaden. Med böckerna medföljer även en lärarhandledning som Bonnierförlagen Lära tagit fram.

Anders Hansen:

Foto: Stefan Tell

– Vi vill inspirera alla barn, framförallt de som inte är så fysiskt aktiva. För fysisk aktivitet handlar inte om idrott och prestation och är inte ett nödvändigt ont, utan en fantastisk möjlighet för att både må och fungera bättre. Vi ser skolan som en viktig plattform för att nå ut med denna kunskap till ALLA barn i Sverige.

I dag är det bara 15 procent av Sveriges barn och unga som når WHO:s rörelsemål. Det finns tydliga skillnader mellan pojkar och flickor och socioekonomiska faktorer spelar stor roll. De senaste årens digitalisering och ökad skärmtid har även lett till att stillasittandet ökat hos barn och unga.

Malin Sjöstrand på SCRIIN:

– Digitaliseringen är fantastisk, men den har en baksida. Barn och unga rör sig allt mindre – en stor del av barns vakna tid tillbringas framför en skärm. Anders Hansen har varit en stor inspiratör i vårt arbete och vi tror verkligen att boken Hjärnstark junior och de aktivitetsmätare vi använder oss av är en riktigt bra kombo. Teori och praktik i ett – det blir väldigt konkret för eleverna.

SCRIIN fick nyligen stöd för sin verksamhet från Kronprinsessparets Stiftelse, och har under hösten genomfört ett projekt kring rörelsemätning i skolor tillsammans med Generation Pep.

Korpadalsskolan i Karlshamn var först ut med att testa detta och Olivia Joelsson, lärare i åk 4, berättar att hon upplevt stort engagemang hos eleverna:

– Eleverna har varit väldigt nyfikna och intresserade och vi har haft jättebra diskussioner. Vi tog till exempel en rörelsepaus precis efter att vi läst om dopamin, och då fick eleverna känna hur nivåerna ökade. Det blev verkligen klockrent – alla förstod precis vad som händer i hjärnan när man har rört på sig. Och aktivitetsmätarna visar eleverna hur mycket de faktiskt rör på sig. Korpadalsskolan arbetar också sedan länge med Generation Peps metodstöd Pep Skola, som har tagits fram i samarbete med forskare. Här erbjuds skolor ett kostnadsfritt metodstöd samt inspiration och tips för att förbättra sitt systematiska hälsoarbete.

Om Hjärnstark junior

Genom Hjärnstark junior vill författarna Anders Hansen och Mats Wänblad göra den viktiga faktan i Hjärnstark tillgänglig för unga läsare. Med hjälp av spännande och lättillgängliga avsnitt om hur hjärnan fungerar och tips för mer rörelse hoppas de kunna inspirera barn och unga till att förbättra sin hälsa genom ökad koncentration, bättre mående, sömn och mycket mer.

Anders Hansen har skrivit flera böcker, bland annat Hjärnstark (2016) och Skärmhjärnan (2019). År 2019 slog han lyssnarrekord med sitt sommarprat i P1 och skrev manus till och programledde SVT-serien Din hjärna. Anders är även en av Generation Peps ambassadörer. Mats Wänblad har skrivit många barn- och ungdomsböcker, bland annat Så funkar det!-böckerna och den storsäljande läsläran ABC-klubben.

Om SCRIIN:

SCRIIN är en ideell organisation som verkar för ett digitalt samhälle där barn och unga lever aktivt och hälsosamt i balans med tekniken. Genom smart teknik vill SCRIIN lösa problem som tekniken har skapat. Organisationen utvecklar verktyg som ger eleverna insikt i skoldagens fysiska aktivitet och peppar dem att nå WHO:s rörelsemål.

Om Generation Pep:

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Mer om erbjudandet

Till beställning

Lärarhandledningen till boken (som är kostnadsfri) är framtagen av Bonnierförlagen Lära och författad av Malin Wedsberg. Den utkommer i början av januari 2021, håll utkik i Bonnierförlagen Läras flöden så missar du inte det!

För mer information om initiativet och SCRIIN:

Malin Sjöstrand • malin@scriin.se • 0734-174174

För mer information om Hjärnstark junior och intervjuförfrågningar till Anders Hansen och Mats Wänblad, kontakta

Hanna Lundkvist • hanna.lundkvist@bonnierforlagen.se • 0765-261163