Bonnier Fakta, 2020-10-14

Illustration: Amanda Berglund

Kvinnosaker – ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål

Cykeln, vibratorn, cigaretten, byxkjolen och lunchbrickan. Det är några av alla föremål som historikern Karin Carlsson lyfter fram i boken Kvinnosaker. Här samlas föremål som bär på berättelser om stora framsteg eller viktiga landvinningar för kvinnor.

– Att det gjorts skillnad mellan män och kvinnor genom historien vet jag. Jag har forskat och undervisat om det. Men ofta har jag som forskare fokuserat på en sak, ett tema. Men under arbetet med här boken – som spänner över relativt lång tid – och som omfamnar vitt skilda teman tappade jag ändå hakan av förvåning. Motståndet som kvinnor mött genom tiderna kommer från så många fronter.

Många av de föremål som tas upp i boken tar vi idag förgivna. Men så har det inte alltid varit. I Kvinnosaker får du möta kvinnor som bytt den trånga korsetten mot den första behån, som knutit på sig träningsskorna för att ta plats i männens maratonlopp eller satt sig bakom spakarna i stridsflygplanet.

– Det är befriande att läsa om oerhört modiga kvinnor som gjort motstånd och brutit mot normer.  Kvinnor som protesterat och organiserat sig fackligt och politiskt för att få sin röst hörd, säger Karin Carlsson.

Karin Carlsson, som är historiker och verksam vid Stockholms universitet, har i arbetet med boken tagit del av den forskning som finns gällande kvinnohistoria, men som alltför sällan når den stora publiken.

– Trots att det sedan 1970-talet bedrivits forskning som lyft fram kvinnors historia så är kvinnorna fortsatt osynliga i till exempel den litteratur som används i undervisning i skolorna. Men lyckligtvis blir det hela tiden bättre och bättre, och många arbetar för att lyfta kvinnors historia. Den här boken är ett bidrag till det arbetet, ett arbete som är en kollektiv process, där många bidrar med olika delar och olika perspektiv, säger hon.

 

Foto: Caroline Andersson

Kvinnosaker är ett samarbete mellan Bonnierförlagen och Stockholms Kvinnohistoriska, ett museum som arbetar för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt. Bokens alla föremål är livfullt illustrerade av Amanda Berglund.

Kvinnosaker utkommer den 16 oktober.