Bonnier Fakta, 2020-08-28

Foto: Stefan Tell

Låt hjärnan vila – köp en väckarklocka och 6 andra tips för att ta kontroll över mobilen

Klicka för att öppna i nytt fönster

Uppslaget här ovanför är från Anders Hansens bok Skärmhjärnan och visar 10 000 punkter. Tänk dig att varje punkt motsvarar en generation människor sedan vår art uppstod i östra Afrika för 200 000 år sedan. Alla punkterna tillsammans representerar därmed mänsklighetens historia.

Hur många av dessa generationer människor har levt i en värld som du och jag känner den med bilar, elektricitet, rinnande vatten och tv-apparater?

........ (8 punkter)

Hur många har levt i en värld med datorer, mobiltelefoner och flygresor?

... (3)

Hur många har aldrig upplevt något annat än en värld med smartphones, Facebook och internet?

. (1)

Hjärnan – ett säte för allt vi upplevt

Vår hjärna har den mest avancerade strukturen vi känner till i universum och är säte för allt vi upplevt: våra känslor, våra minnen och vårt medvetande. Ett organ som på ett märkligt sätt känns oss både främmande och lite skrämmande, men som samtidigt är vi. Hjärnan har genom oceaner av tid formats för att passa den värld den befunnit sig i – en värld som är fundamentalt annorlunda än den du och jag, som utgör de sista punkterna, är vana vid.

Vi är inte utvecklade för dagens värld

Eftersom vi människor i likhet med andra djur har utvecklats till att passa in i vår omvärld, tror jag man kan förstå oss bättre om man tittar på den värld som mejslat fram våra egenskaper. En överväldigande majoritet av alla generationer människor, närmare bestämt 9 500 av de 10 000 punkterna, har levt som jägare och samlare. Deras värld skiljer sig enormt från den du och jag är vana vid, även om det är svårt att säga exakt hur den såg ut. Vi vet bara i grova drag hur de levde eftersom inget finns nedtecknat från denna förhistoriska tid. Dessutom kan man inte generalisera alltför mycket, eftersom levnadsförhållandena för olika grupper jägare och samlare förmodligen har skiljt sig minst lika mycket åt som på olika platser på jorden i dag. Men trots de begränsade kunskaperna och svårigheterna att generalisera kan vi ändå sammanfatta en rad övergripande skillnader mellan deras värld och den du och jag lever i.

Sammanfattning

 • Då levde man i grupper om femtio till hundrafemtio personer. I dag bor en majoritet av jordens befolkning i städer.
 • Då förflyttade man sig ständigt och hade enkla boplatser. I dag bor vi på en och samma plats under flera år eller decennier.
 • Då såg man under en livstid ett par hundra, maximalt något tusental, individer – som såg ut ungefär som man själv. I dag ser vi miljoner människor från hela världen under en livstid.
 • Då dog hälften av alla människor innan de fyllde tio. I dag dör bara några enstaka procent före tio års ålder.
 • Då var medellivslängden knappt trettio år. I dag är (den globala) medellivslängden sjuttiofem för kvinnor och sjuttio för män.
 • Då var de vanligaste dödsorsakerna svält, uttorkning, infektioner, förblödning och att bli ihjälslagen. I dag är de vanligaste dödsorsakerna hjärt-kärlsjukdom och cancer.
 • Då blev tio till femton procent ihjälslagna av en annan människa. I dag beror mindre än en procent av alla dödsfall på mord, krig och inbördeskrig, alltså till följd av en annan människa.
 • Då behövde man vara lättdistraherad och ständigt söka av omgivningen efter faror för att överleva. I dag betraktar vi förmågan att inte distraheras som en av människans viktigaste egenskaper. Det finns inte längre samma faror.
 • Då riskerade den som inte rörde på sig och såg till att hitta något ätbart att svälta ihjäl. I dag behöver vi inte ta ett enda steg för att få mat – den kan enkelt beställas hem direkt till dörren.

Så funkar den mänskliga hjärnan

På en lång rad punkter har vi alltså gjort enorma förändringar i vår omgivning på ett par tusen år – eller till och med ett par hundra år! ”Ett par tusen år” låter som en evighet i ditt och mitt perspektiv men i evolutionära termer är det en blinkning. Följden är att vi egentligen är utvecklade för något annat och är i osynk med den tid vi lever i. För att förstå vad det får för konsekvenser ska vi börja med att titta närmare på det organ där alla våra tankar, känslor och upplevelser uppstår. Den mänskliga hjärnan.

Goda råd i en digital tidsålder

 • Kartlägg ditt användande av mobilen. Använd en app som kartlägger hur ofta du tar upp den och fördelar tiden i den. Då får du svart på vitt hur mycket tid mobilen tar av dig. Insikt är första steget till förändring.
 • Köp en väckarklocka och ett armbandsur. Använd inte mobilen till funktioner som du inte behöver den till.
 • Stäng av mobilen en eller ett par timmar om dagen. Tala om för din omvärld att du tar ett par timmars mobilledigt varje dag, så minskar risken för irritation och arga meddelanden om att du inte svarar.
 • Stäng av alla pushnotiser.
 • Om du arbetar med något som är koncentrationskrävande, ha då inte mobilen intill dig utan lägg den i rummet bredvid.
 • Avsätt tid för att kolla sms och mejl, till exempel ett par minuter varje timme.

Skärmhjärnan

"Ingen kan som Sveriges mest folkkäre psykiater förklara hur våra hjärnor får oss att sitta trollbundna vid våra mobiler flera timmar varje dag." Maria Carling, Svenska Dagbladet

Här berättar psykiatriker Anders Hansen hur hjärnan fungerar och vad som händer i den när vi plockar upp mobilen i tid och otid. Med lite större kunskap inser du snart att du kanske borde visa den lite mer hänsyn. För hur mycket du än gillar att kolla flödet på Instagram och Facebook eller nyheter och film på skärmen, är din hjärna skapad i en helt annan tid och inte anpassad till dagens digitala samhälle. Här får du hjälp med att ta kontrollen över mobilen genom nya insikter och en helt ny bild av vad som händer och sker i ditt huvud!

Läs mer här