Bonnier Fakta, 2019-09-26

Nordens flora tilldelas hedersutnämnande

Sveriges äldsta trädgårdsförening – Stockholms Gartnersällskap – delar ut hedersutnämnade till Nordens flora av Bo Mossberg och Lennart Stenberg.

”En modern botanisk uppslagsbok för både amatörer och yrkesfolk. Växterna är presenterade efter blomväxternas faktiska släktskapsförhållanden baserat på evolutionens gång inom växtvärlden, vilket är ett helt nytt grepp. Floran är lättläst och innehåller nu nära 3600 arter, underarter och varieteter av både vilda, odlade och förvildade växter. Illustrationerna är fortfarande utsökta.”

Nordens flora

Nordens flora är det oundgängliga standardverket när det gäller att beskriva samtliga gamla och nya växteri Sverige, Danmark, Norge, Finland, Färöarna, Island och Spetsbergen i livfulla bilder och utförlig text.

Illustrerad av Bo Mossberg och skriven av Lennart Stenberg i nära samarbete med vår tids ledande nordiska botanister ger Nordens floral läsaren upplysningar om växternas blomningstid, frekvens, ekologi, typiska växtplatser, viktiga kännetecken och variationer i utseende på stammar, blad, blommor och frukter. Kartor visar växternas aktuella utbredning.

Nordens flora beskriver alla kända kärlväxter i vår omgivning. De presenteras i modern systematisk följd som återspeglar vår senaste kunskap om växternas evolution. Nära 3 600 arter, underarter eller varieteter beskrivs släkte för släkte, familj för familj. Här finns gamla bofasta och ursprungliga arter, gamla införda, kvarväxande nytto- och prydnadsväxter, förvildade eller naturaliserade trädgårdsväxter, regelbundna eller tillfälliga fröinkomlingar vid insåningar eller sådana som följt med transporter av varor eller timmer. De kulturväxter som brukar dyka upp i komposteringar, på tippar eller i nytillverkad jord finns också med. Även mer exotiska arter som spirar vid exempelvis fågelbord tas upp, liksom mycket sällsynta arter som kanske bara etablerat sig på en enda växtplats.

Illustrationerna till Nordens flora är gjorda efter levande plantor, oftast från naturliga växtplatser. Texterna är grundligt genomarbetade och har utökats med ekologiska fakta, fler jämförande kännetecken och de allra senaste taxonomiska rönen. Alla namn på arter, underarter, varieteter, släkten och familjer är de senaste nu giltiga.

Om författarna

Bo Mossberg är född 1935 och bor i Upplands Väsby. Han är den främste bland nutida botaniska illustratörer och har arbetat med växtillustrationer i hela sitt liv.

Lennart Stenberg är född 1946 i Västergötland, nu bosatt i Hägersten. Han är biolog och har arbetat som intendent på Nordiska herbariet vid Naturhistoriska riksmuseet. År 2010 utkom han med Norrbottens flora, den första provinsfloran någonsin över området, efter att ha inventerat där under 25 års tid.

Arbetet med Nordens flora och dess föregångare Den nya nordiska floran har sysselsatt de båda i nära fyrtio år.