Bonnier Fakta, 2021-01-27

Foto: Roland Persson

Till minne av Förintelsen

27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Minnesdagen är det datum när förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945 – i år är det sjuttiosex år sedan. Vi hedrar minnet av alla som föll offer för Förintelsen. En dag då vi uttrycker vårt stöd för idén om alla människors lika värde.

Dina och Jovan Rajs föddes i forna Jugoslavien och deras uppväxt präglades av Förintelsen. Dina som gömd med falska identitetshandlingar och i ständig rädsla för att bli upptäckt, Jovan både som gömd och som fånge i flera koncentrationsläger. Här berättar de sin historia genom ting som de burit med sig genom livet.

Ting som bär våra minnen

”Utan dessa ting hade vi troligtvis inte haft drivkraften att gå till skolor, bibliotek, kyrkor och kulturhus för att berätta om vår barndom under andra världskriget och sprida kunskap om Förintelsen – lärdomar som blir alltmer aktuella idag, i en tid av stora globala omvälvningar och folkförflyttningar.”

Dina och Jovan Rajs var bara barn när Förintelsen drabbade forna Jugoslavien. De rycktes från sin tillvaro och sina hem, deras familjer togs ifrån dem och judiska seder och traditioner raderades från deras liv. Men med hjälp av ting som de sparat, återfunnit eller fått längs vägen har de lyckats hålla fast vid sin historia och identitet. Det är ting som vid första anblick kan te sig triviala, men som tillsammans vittnar om deras liv som överlevande. En papperslapp, ett släktfoto, en golvplatta, ett schackspel – saker som påverkat Dinas och Jovans sätt att tänka och känna och som format dem genom livet. I sin bok berättar de sin historia genom dessa ting.

Belönade med Raoul Wallenbergpriset 2020

Dina och Jovan Rajs tilldelades Raoul Wallenbergpriset i augusti 2020. Priset går till en person som arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar mot främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde. Paret Rajs säger i Dagens Nyheter att de är chockade över beskedet och tillägger: "Vi hoppas att han skulle ha varit belåten med oss."

Motiveringen löd: "Makarna Dina och Jovan Rajs har vid sidan av arbetet som arkitekt och rättsläkare outtröttligt spridit kunskap till barn och unga genom sina egna berättelser i Raoul Wallenbergs anda."

Här kan ni se ett samtal när paret Rajs i samband med nomineringen

Förintelsen utplånade deras barndom – nu berättar de om tingen som blev kvar