Bonniers barnläkarbok

Utgivningsdag: 2004-11-05
Recensionsdag: 2004-11-05

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

"Vad ska du göra om ditt barn blir sjukt eller skadar sig? Hur ska du veta om ditt barn utvecklas normalt eller om du behöver söka läkare? Och hur ska du bemöta ditt barns oro inför livets alla realiteter? Det är inte alltid lätt att vara förälder!”
 Bonniers Barnläkarbok ger svaren på de flesta frågor som rör barnet – från nyföddhetsperioden till och med tonåren. Här behandlas barnets hälsa, utveckling, sjukdomar och vardagsliv. I bokens mest omfattande kapitel (ca 330 sidor) behandlas symtom och sjukdomar. Här beskrivs på ett lättfattligt vis alla de olika symtom som kan vara tecken på sjukdom och ohälsa – feber, magont, huvudvärk etc. – med hänvisningar till de sjukdomar som kan vara orsak till symtomen. Den stora avdelningen om sjukdomar behandlar alla vanliga och mindre vanliga, kända och mindre kända sjukdomar som barnet kan drabbas av, ger stöd och råd om vad man kan göra själv och när man bör söka sjukvården. Bonniers Barnläkarbok innehåller även ett stort avsnitt (70 sidor) om Barnet i vardagen skrivet av psykolog Bengt Grandelius. Här behandlas olika orosfaktorer som kan drabba barnet, den viktiga fostran och vardagslivet tillsammans med barn och ungdomar. I boken finns också kapitel om hälsa, det nyfödda barnet, barnets utveckling och vad man ska göra om barnet skadar sig och behöver akut hjälp.

 Bonniers Barnläkarbok är en helt nyskriven, oumbärlig barnläkarbok för 2000-talets föräldrar. Huvudredaktörer för Bonniers Barnläkarbok är professor emeritus i barnmedicin Tor Lindberg, som själv skrivit många av bokens olika avsnitt, och psykolog Bengt Grandelius. Dessutom medverkar flera av Sveriges främsta läkare och specialister på olika sjukdomar hos barn. Boken är rikt illustrerad med fria och medicinska teckningar, och med fotografier i färg och svartvitt.

Innehåll


Barns hälsa (Tor Lindberg)
Det nyfödda barnet (Hugo Lagercrantz)
Ditt barns utveckling (Tor Lindberg, Bengt Grandelius)
När barnet blir sjukt – symtom och sjukdomar (Tor Lindberg, övriga specialister)
Barnet i vardagen (Bengt Grandelius)
Om ditt barn skadar sig (Tor Lindberg)
Akuta tillstånd (Tor Lindberg)

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2004-11-05 Formgivare: Kerstin Nord Antal sidor: 560 Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789100100926 (2004-11-05)

Bonniers barnläkarbok

Utgivningsdag: 2004-11-05
Recensionsdag: 2004-11-05

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

"Vad ska du göra om ditt barn blir sjukt eller skadar sig? Hur ska du veta om ditt barn utvecklas normalt eller om du behöver söka läkare? Och hur ska du bemöta ditt barns oro inför livets alla realiteter? Det är inte alltid lätt att vara förälder!”
 Bonniers Barnläkarbok ger svaren på de flesta frågor som rör barnet – från nyföddhetsperioden till och med tonåren. Här behandlas barnets hälsa, utveckling, sjukdomar och vardagsliv. I bokens mest omfattande kapitel (ca 330 sidor) behandlas symtom och sjukdomar. Här beskrivs på ett lättfattligt vis alla de olika symtom som kan vara tecken på sjukdom och ohälsa – feber, magont, huvudvärk etc. – med hänvisningar till de sjukdomar som kan vara orsak till symtomen. Den stora avdelningen om sjukdomar behandlar alla vanliga och mindre vanliga, kända och mindre kända sjukdomar som barnet kan drabbas av, ger stöd och råd om vad man kan göra själv och när man bör söka sjukvården. Bonniers Barnläkarbok innehåller även ett stort avsnitt (70 sidor) om Barnet i vardagen skrivet av psykolog Bengt Grandelius. Här behandlas olika orosfaktorer som kan drabba barnet, den viktiga fostran och vardagslivet tillsammans med barn och ungdomar. I boken finns också kapitel om hälsa, det nyfödda barnet, barnets utveckling och vad man ska göra om barnet skadar sig och behöver akut hjälp.

 Bonniers Barnläkarbok är en helt nyskriven, oumbärlig barnläkarbok för 2000-talets föräldrar. Huvudredaktörer för Bonniers Barnläkarbok är professor emeritus i barnmedicin Tor Lindberg, som själv skrivit många av bokens olika avsnitt, och psykolog Bengt Grandelius. Dessutom medverkar flera av Sveriges främsta läkare och specialister på olika sjukdomar hos barn. Boken är rikt illustrerad med fria och medicinska teckningar, och med fotografier i färg och svartvitt.

Innehåll


Barns hälsa (Tor Lindberg)
Det nyfödda barnet (Hugo Lagercrantz)
Ditt barns utveckling (Tor Lindberg, Bengt Grandelius)
När barnet blir sjukt – symtom och sjukdomar (Tor Lindberg, övriga specialister)
Barnet i vardagen (Bengt Grandelius)
Om ditt barn skadar sig (Tor Lindberg)
Akuta tillstånd (Tor Lindberg)

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2004-11-05 Formgivare: Kerstin Nord Antal sidor: 560 Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789100100926 (2004-11-05)