Tor Lindberg

Tor Lindberg är barnläkare och professor emeritus i barnmedicin, med mångårig erfarenhet av friska och sjuka barn från praktisk verksamhet på barnavårdscentraler, barnmottagningar, barnsjukhus och universitetssjukhus. Han har under många år undervisat blivande läkare och barnläkare, samt blivande sjuksköterskor och barnsjuksköterskor i barnmedicin och är redaktör för Sveriges första moderna lärobok i Barnmedicin. 

Utgivning

Tor Lindberg

Tor Lindberg

Tor Lindberg är barnläkare och professor emeritus i barnmedicin, med mångårig erfarenhet av friska och sjuka barn från praktisk verksamhet på barnavårdscentraler, barnmottagningar, barnsjukhus och universitetssjukhus. Han har under många år undervisat blivande läkare och barnläkare, samt blivande sjuksköterskor och barnsjuksköterskor i barnmedicin och är redaktör för Sveriges första moderna lärobok i Barnmedicin.