Godhetens kraft

Konsten att göra gott
Författare: Piero Ferrucci

Utgivningsdag: 2007-10-12
Recensionsdag: 2007-10-12

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Visst är vänlighet, godhet och empati eftersträvansvärt, men knappast personlighetsdrag som ses som tecken på framgång idag. I en tid som sätter individualism, tävlingsanda och personliga prestationer högt har konsten att vara snäll och göra gott mot andra hamnat i skymundan. Men vetenskapen talar idag för att godhet är hemligheten bakom ett långt och lyckligt liv.

 

Vi lever i en stressad och självcentrerad kultur. Tempot höjs hela tiden, kommunikationen mellan oss människor blir allt mer digitaliserad och opersonlig. Värme, närvaro och gemenskap håller på att bli lyx för den moderna människan. Den italienska psykologen och filosofen Piero Ferrucci lanserar i sin bok Godhetens kraft begreppet ”global nedkylning”. Men hans budskap är enkelt: godhet är lösningen. Både på det individuella planet, och globalt.

I arton kapitel, vart och ett om en egenskap eller ett begrepp nära förbundet med godhet, beskriver Piero Ferrucci godhetens väsen med känslighet och skärpa. Texten tar oss med genom myter och legender, via anekdoter ur livet, forskningsstudier och filosofiska tankegångar. Han varvar sin rika kunskap med aktuell vetenskap och egna erfarenheter, både som psykolog och som privatperson.

Godhetens kraft är en bok som inspirerar och berör. För visst skulle världen bli bättre och livet roligare att leva om vi var bättre på att göra goda gärningar, ge varandra komplimanger och visa empati. Men godhet har flera dimensioner än så. Ferrucci tar i sin bok upp aspekter som vidgar begreppet. Under rubriker som närvaro, flexibilitet, tillit, ödmjukhet, tålamod, tacksamhet, förlåtelse och ärlighet ger han en bild av vad godhet kan innebära, men också vad som sker med oss när vi tränar oss i dessa färdigheter. Aktuell forskning talar nämligen för att våra liv blir rikare, lyckligare, längre och att vi blir friskare till kropp och själ om vi övar oss i godhetens konst.

Piero Ferrucci visar godhetens mångfacetterade väsen i en bok som är inspirerande, vacker och klok.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2007-10-12 Översättare: Ing-Britt Björklund Originalutgåvans titel: La forza della gentilezza Originalutgåvans utgivningsår: 2005 Antal sidor: 263 Mått: 163 x 211 x 22 mm Vikt: 533 g Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789185675098 (2007-10-12)

Godhetens kraft

Konsten att göra gott
Författare: Piero Ferrucci

Utgivningsdag: 2007-10-12
Recensionsdag: 2007-10-12

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Visst är vänlighet, godhet och empati eftersträvansvärt, men knappast personlighetsdrag som ses som tecken på framgång idag. I en tid som sätter individualism, tävlingsanda och personliga prestationer högt har konsten att vara snäll och göra gott mot andra hamnat i skymundan. Men vetenskapen talar idag för att godhet är hemligheten bakom ett långt och lyckligt liv.

 

Vi lever i en stressad och självcentrerad kultur. Tempot höjs hela tiden, kommunikationen mellan oss människor blir allt mer digitaliserad och opersonlig. Värme, närvaro och gemenskap håller på att bli lyx för den moderna människan. Den italienska psykologen och filosofen Piero Ferrucci lanserar i sin bok Godhetens kraft begreppet ”global nedkylning”. Men hans budskap är enkelt: godhet är lösningen. Både på det individuella planet, och globalt.

I arton kapitel, vart och ett om en egenskap eller ett begrepp nära förbundet med godhet, beskriver Piero Ferrucci godhetens väsen med känslighet och skärpa. Texten tar oss med genom myter och legender, via anekdoter ur livet, forskningsstudier och filosofiska tankegångar. Han varvar sin rika kunskap med aktuell vetenskap och egna erfarenheter, både som psykolog och som privatperson.

Godhetens kraft är en bok som inspirerar och berör. För visst skulle världen bli bättre och livet roligare att leva om vi var bättre på att göra goda gärningar, ge varandra komplimanger och visa empati. Men godhet har flera dimensioner än så. Ferrucci tar i sin bok upp aspekter som vidgar begreppet. Under rubriker som närvaro, flexibilitet, tillit, ödmjukhet, tålamod, tacksamhet, förlåtelse och ärlighet ger han en bild av vad godhet kan innebära, men också vad som sker med oss när vi tränar oss i dessa färdigheter. Aktuell forskning talar nämligen för att våra liv blir rikare, lyckligare, längre och att vi blir friskare till kropp och själ om vi övar oss i godhetens konst.

Piero Ferrucci visar godhetens mångfacetterade väsen i en bok som är inspirerande, vacker och klok.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2007-10-12 Översättare: Ing-Britt Björklund Originalutgåvans titel: La forza della gentilezza Originalutgåvans utgivningsår: 2005 Antal sidor: 263 Mått: 163 x 211 x 22 mm Vikt: 533 g Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789185675098 (2007-10-12)