Piero Ferrucci

Piero Ferrucci är en internationellt känd psykoterapeut och filosof. Hans läromästare och nära samarbetspartner är Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare och den som introducerat psykoanalysen i Italien. Ferrucci bor utanför Florens med sin fru och sina två söner.

Utgivning

Piero Ferrucci

Piero Ferrucci

Piero Ferrucci är en internationellt känd psykoterapeut och filosof. Hans läromästare och nära samarbetspartner är Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare och den som introducerat psykoanalysen i Italien. Ferrucci bor utanför Florens med sin fru och sina två söner.