Nya Allt om kompost

Författare: Ingrid Olausson

Utgivningsdag: 2003-03-28
Recensionsdag: 2003-03-28

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

När Allt om kompost kom ut första gången 1994 var intresset för kompostering nytt och växande. Boken hjälpte många att anlägga och sköta sina komposter på bästa sätt. Den behandlade bland annat den traditionella trädgårdskomposten och hur man får fart på nedbrytningen av ogräset. Och hur man med hjälp av isolerade behållare på kort tid kan omvandla allt sitt matavfall till näringsrik mylla. Den beskrev också fritidshusets kompost, ett kretslopp där allt kan tas till vara med hjälp av t.ex urinseparerande toaletter. Och hur man kan gå tillsammans i bostadsområden för att få en effektiv och miljövänlig kompostering. Den såldes i 35 000 exemplar.   Mycket har dock hänt på senare år när det gäller kompostering och Nya Allt om kompost är en efterlängtad, med nödvändighet helt omarbetad och aktualiserad utgåva. I och med att kunskapen om kompostering har ökat har också metoderna förändrats. Nya behållare har kommit ut på marknaden, både för den enskilde trädgårdsägaren och flerfamiljshusen och därmed behövs också nya råd för hur dessa ska skötas.   Nya Allt om kompost tar också upp hur man från politiskt håll fått ökad insikt om att det krävs nya lösningar på samhällsnivå för att minska sopbergen och vad detta får för konsekvenser för hur vi ska spara vårt avfall.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2003-03-28 Genre: Livsstil, hobby och fritid Formgivare: Andrea Ydring Thema-kod: Trädgårdsskötsel Antal sidor: 120 Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789100578503 (2003-03-28)

Fler böcker av författaren

Nya Allt om kompost

Författare: Ingrid Olausson

Utgivningsdag: 2003-03-28
Recensionsdag: 2003-03-28

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

När Allt om kompost kom ut första gången 1994 var intresset för kompostering nytt och växande. Boken hjälpte många att anlägga och sköta sina komposter på bästa sätt. Den behandlade bland annat den traditionella trädgårdskomposten och hur man får fart på nedbrytningen av ogräset. Och hur man med hjälp av isolerade behållare på kort tid kan omvandla allt sitt matavfall till näringsrik mylla. Den beskrev också fritidshusets kompost, ett kretslopp där allt kan tas till vara med hjälp av t.ex urinseparerande toaletter. Och hur man kan gå tillsammans i bostadsområden för att få en effektiv och miljövänlig kompostering. Den såldes i 35 000 exemplar.   Mycket har dock hänt på senare år när det gäller kompostering och Nya Allt om kompost är en efterlängtad, med nödvändighet helt omarbetad och aktualiserad utgåva. I och med att kunskapen om kompostering har ökat har också metoderna förändrats. Nya behållare har kommit ut på marknaden, både för den enskilde trädgårdsägaren och flerfamiljshusen och därmed behövs också nya råd för hur dessa ska skötas.   Nya Allt om kompost tar också upp hur man från politiskt håll fått ökad insikt om att det krävs nya lösningar på samhällsnivå för att minska sopbergen och vad detta får för konsekvenser för hur vi ska spara vårt avfall.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2003-03-28 Genre: Livsstil, hobby och fritid Formgivare: Andrea Ydring Thema-kod: Trädgårdsskötsel Antal sidor: 120 Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789100578503 (2003-03-28)

Fler böcker av författaren