Ingrid Olausson

Ingrid Olausson är journalist och författare och har bland annat introducerat täckodlingsmetoden i Sverige med boken Den arbetsfria trädgården. Hon har även skrivit Lättskött trädgård på naturligt sätt samt medverkat i Bonniers trädgårdsbok Din trädgård.

Utgivning

Ingrid Olausson

Ingrid Olausson

Ingrid Olausson är journalist och författare och har bland annat introducerat täckodlingsmetoden i Sverige med boken Den arbetsfria trädgården. Hon har även skrivit Lättskött trädgård på naturligt sätt samt medverkat i Bonniers trädgårdsbok Din trädgård.