Giorgio Grossi

Giorgio Grossi är filosofie doktor i psykologi, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, och arbetar med kognitiv beteendeterapi vid Stiftelsen Stressmottagningen som drivs i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han är dessutom en mycket uppskattad föreläsare inom såväl universitetsvärlden som näringslivet, och har förmågan att omvandla komplicerad vetenskap till konkret och lättförståelig information. Giorgio har tidigare gett ut den uppskattade boken I balans (2004).

Utgivning

Giorgio Grossi Foto: Christoffer Edling

Giorgio Grossi

Giorgio Grossi är filosofie doktor i psykologi, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, och arbetar med kognitiv beteendeterapi vid Stiftelsen Stressmottagningen som drivs i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han är dessutom en mycket uppskattad föreläsare inom såväl universitetsvärlden som näringslivet, och har förmågan att omvandla komplicerad vetenskap till konkret och lättförståelig information. Giorgio har tidigare gett ut den uppskattade boken I balans (2004).