Vidyamala Burch

Vidyamala Burch växte upp i Nya Zeeland och ådrog sig som sextonåring en skada på ryggraden, som orsakade ihållande smärta och en partiell dubbelsidig förlamning.

För tjugo år sedan började hon utforska mindfulness och meditation för att hantera sina egna svårigheter. I och med det flyttade hon till Storbritannien, där hon bodde på en kursgård i fem år och blev invigd i Western Buddhist Order (Västerländska Buddhistordens Vänner, i Sverige numera kallad Buddhistiska gemenskapen Triratna, ö.a.).

År 2001 kände hon sig redo att dela med sig av frukterna av sin långa erfarenhet av att använda meditation och mindfulness för att leva väl med smärta och höll en pilotkurs i Manchester för andra som ville lära sig de metoder hon hade utvecklat. Framgångarna med detta ledde till att hon 2004 grundade organisationen Breathworks tillsammans med två kollegor, Sona Fricker och Gary Hennessey (Ratnaguna).

Breathworks erbjuder mindfulnessbaserade metoder till alla som upplever något slags lidande och finns nu i tretton länder. Vidyamala arbetar med att utbilda andra i att hålla kursen och håller själv kurser över hela världen, även i Sverige.

Som medlem i Western Buddhist Order leder Vidyamala också regelbundet internatkurser i meditation. Besök hennes hemsida på breathworks-mindfulness.co.uk.

Utgivning

Vidyamala Burch

Vidyamala Burch växte upp i Nya Zeeland och ådrog sig som sextonåring en skada på ryggraden, som orsakade ihållande smärta och en partiell dubbelsidig förlamning.

För tjugo år sedan började hon utforska mindfulness och meditation för att hantera sina egna svårigheter. I och med det flyttade hon till Storbritannien, där hon bodde på en kursgård i fem år och blev invigd i Western Buddhist Order (Västerländska Buddhistordens Vänner, i Sverige numera kallad Buddhistiska gemenskapen Triratna, ö.a.).

År 2001 kände hon sig redo att dela med sig av frukterna av sin långa erfarenhet av att använda meditation och mindfulness för att leva väl med smärta och höll en pilotkurs i Manchester för andra som ville lära sig de metoder hon hade utvecklat. Framgångarna med detta ledde till att hon 2004 grundade organisationen Breathworks tillsammans med två kollegor, Sona Fricker och Gary Hennessey (Ratnaguna).

Breathworks erbjuder mindfulnessbaserade metoder till alla som upplever något slags lidande och finns nu i tretton länder. Vidyamala arbetar med att utbilda andra i att hålla kursen och håller själv kurser över hela världen, även i Sverige.

Som medlem i Western Buddhist Order leder Vidyamala också regelbundet internatkurser i meditation. Besök hennes hemsida på breathworks-mindfulness.co.uk.