Maria Dufva

Maria Dufva, född och uppvuxen i Borensberg, Östergötland är kriminolog och författare. Hon jobbade länge med barn som utsatts för brott och begått brott. Under sina år som anställd på Stödcentrum för unga brottsutsatta skapade Maria ett starkt inre mantra: "Att genom folkbildning rädda så många barn det går från alla typer av övergrepp, trakasserier, mobbning, hot och hat". Med tiden har hon specialiserat sig på frågor kring barns och ungas liv på nätet. Hon är en flitig föreläsare för barn, unga föräldrar och skolpersonal med fokus på brottsförebyggande arbete.

2017 debuterade hon som författare med fackboken Mitt barn på nätet (Bonnier Fakta) som riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna som bör ha kunskap att prata med barn om deras liv online.

Året därpå kom succéboken Värsta bästa nätet (Bonnier Fakta) där Maria istället riktade sig till barnen med konkreta råd om hur de kan agera för att bli trygga på nätet. I boken finns sanna historier från barn som Maria träffat och hjälpt som kriminolog. Berättelserna blev mycket uppskattade av både barn och lärare som använder boken i sin undervisning.

Värsta bästa nätet har tryckts i nästan 170 000 exemplar. Genom ett samarbete med organisationen Let's make love great again har boken delats ut till skolelever i Sverige och har tillsammans med en unik lärarhandledning nått över 250 000 barn i årskurs 3–7. Boken har också blivit otroligt uppskattad av vuxna. Många föräldrar har hört av sig till Maria och berättat att de läser den tillsammans med sina barn. På så sätt har de fått ett verktyg för att prata med barnen om svåra men viktiga frågor.

Våren 2020 kommer Värsta bästa nätet ut i en lättläst version på Bokförlaget Hedvig.

Samma år kommer också uppföljaren Värsta bästa hälsan som tar upp olika hälsoperspektiv på barnens liv med en skärm i handen. Fokus är sömn, kost, motion och psykisk hälsa.

Maria är själv aktiv på sociala medier där hon är en stark och omtyckt röst som sprider kunskap och engagemang kring barns och ungas rätt till en bättre och säkrare online-närvaro. Hon skriver även inlägg om hälsa, relationer och nya forskningsrön.

Maria bor i Nackas skärgård utanför Stockholm och är kanske Sveriges mest anlitade föreläsare. Hon föreläser för elever från årskurs 3 och upp samt all skolpersonal och föräldrar.

Utgivning

Nyheter om författaren

Maria Dufva Foto: Maria Östlin

Maria Dufva

Maria Dufva, född och uppvuxen i Borensberg, Östergötland är kriminolog och författare. Hon jobbade länge med barn som utsatts för brott och begått brott. Under sina år som anställd på Stödcentrum för unga brottsutsatta skapade Maria ett starkt inre mantra: "Att genom folkbildning rädda så många barn det går från alla typer av övergrepp, trakasserier, mobbning, hot och hat". Med tiden har hon specialiserat sig på frågor kring barns och ungas liv på nätet. Hon är en flitig föreläsare för barn, unga föräldrar och skolpersonal med fokus på brottsförebyggande arbete.

2017 debuterade hon som författare med fackboken Mitt barn på nätet (Bonnier Fakta) som riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna som bör ha kunskap att prata med barn om deras liv online.

Året därpå kom succéboken Värsta bästa nätet (Bonnier Fakta) där Maria istället riktade sig till barnen med konkreta råd om hur de kan agera för att bli trygga på nätet. I boken finns sanna historier från barn som Maria träffat och hjälpt som kriminolog. Berättelserna blev mycket uppskattade av både barn och lärare som använder boken i sin undervisning.

Värsta bästa nätet har tryckts i nästan 170 000 exemplar. Genom ett samarbete med organisationen Let's make love great again har boken delats ut till skolelever i Sverige och har tillsammans med en unik lärarhandledning nått över 250 000 barn i årskurs 3–7. Boken har också blivit otroligt uppskattad av vuxna. Många föräldrar har hört av sig till Maria och berättat att de läser den tillsammans med sina barn. På så sätt har de fått ett verktyg för att prata med barnen om svåra men viktiga frågor.

Våren 2020 kommer Värsta bästa nätet ut i en lättläst version på Bokförlaget Hedvig.

Samma år kommer också uppföljaren Värsta bästa hälsan som tar upp olika hälsoperspektiv på barnens liv med en skärm i handen. Fokus är sömn, kost, motion och psykisk hälsa.

Maria är själv aktiv på sociala medier där hon är en stark och omtyckt röst som sprider kunskap och engagemang kring barns och ungas rätt till en bättre och säkrare online-närvaro. Hon skriver även inlägg om hälsa, relationer och nya forskningsrön.

Maria bor i Nackas skärgård utanför Stockholm och är kanske Sveriges mest anlitade föreläsare. Hon föreläser för elever från årskurs 3 och upp samt all skolpersonal och föräldrar.

Ladda ner foton