Bonnier Fakta, 2020-09-23

Medverkande författare på Bokmässan play 2020

Maria Dufva, Anders Hansen, Gustav Johansson, Mats Ottosson och Åsa Ottosson medverkar på Bokmässan. I år en digital sådan utan trängsel, men med lika intressanta och spännande programpunkter och författare. De livesända samtalen är gratis och öppna för alla.

Torsdag 24 september

13.45 Värsta bästa hälsan: Maria Dufva, Carolina Klüft och Josefin Sundström

Barn är numera uppväxta med en digital kultur – på gott och ont, och mycket tid spenderas framför skärmen. Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep och författarna Maria Dufva (Värsta bästa hälsan) samt Josefine Sundström (Sagasagorfiffiga kroppen och finurliga kroppen) möts här i ett samtal om hälsa ur ett helhetsperspektiv. På vilka sätt kan barns fysiska och psykiska mående kopplas till skärmtiden? Här bjuds även på handfasta råd och tips på hur man skapar en sund balans mellan skärm och fysisk rörelse. Programledare: Anna Granlund, lärare och läromedelsutvecklare Bonnierförlagen Lära.

Seminariet kommer snart även att publiceras på urplay.se

Lördag 26 september

15.30 Robert Plomin möter Anders Hansen

Vad är viktigast: arv eller miljö? Det är en av den mänskliga biologins mest debatterade frågor. I sin senaste bok Blueprint går psykologen och beteendegenetikern Robert Plomin på djupet med just denna fråga och summerar många års forskning om genetik och sambandet med psykologiska egenskaper. Kommer vi att kunna förutse psykiska problem och styrkor med hjälp av DNA? Robert Plomin är med direkt från London och möter psykiatrikern och överläkaren Anders Hansen i ett samtal om arv, miljö och att skriva populärvetenskapligt. Programledare: Emma Frans, forskare och författare. Samtalet är på engelska.

Söndag 27 september

10.30 En annan framtid: Magnus Carlsson, Gustav Johansson, Johanna Stål

Hur gör man egentligen för att ställa om till ett klimatsmartare liv? I En annan framtid vill Weeping Willows-sångaren Magnus Carlson, som har gjort en personlig hållbarhetsresa, och journalisten Johanna Stål uppmuntra och hjälpa andra att själva skapa förändring för klimatets och miljöns skull. Gustav Johansson som driver bloggen Jävligt gott vill göra det lättare för alla att äta klimatsmart. Hans Klassiska rätter på veganskt vis visar även den mest inbitna köttätaren vägen till att äta mer grönt. Ett inspirerande samtal som ger många konkreta tips. Programledare: Pekka Heino, journalist.

15.15 Den svenska naturvurmen: Åsa Ottosson, Mats Ottossson, David Thurfjell Fjäll

Allt fler svenskar söker sig ut i naturen för att hitta en plats för kontemplation. Men varifrån kommer den naturtillvända andligheten? Är dagens digitala samhälle och krav på ständig tillgänglighet orsaken till vår längtan efter att vara del av någonting större? I Granskogsfolk tecknar David Thurfjell den svenska naturkärlekens religionshistoria. I Närmare naturen förmedlar Åsa och Mats Ottosson forskningen om naturens hälsoeffekter. Här möts de tre i ett samtal om naturvurmen genom tiderna och om hur vi finner existentiellt fotfäste i naturen. Programledare: David Fjäll, journalist.