Sara Hoy

Sara Hoy är utbildad och verksam yogalärare samt doktorerar vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Tidigare har hon arbetat i forskningsprojekt kopplat till yoga vid Karolinska Institutet och CPF, är utbildad folkhälsovetare och har en master i idrottsvetenskap. Sara utbildar yogalärare på Nordiska Yogainstitutet samt driver företaget Yoga Prehab som arbetar med att stödja människor i att skapa ett proaktivt förhållningssätt till kropp och hälsa.

Utgivning

Nyheter om författaren

Sara Hoy Foto: Malin Wittig

Sara Hoy

Sara Hoy är utbildad och verksam yogalärare samt doktorerar vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Tidigare har hon arbetat i forskningsprojekt kopplat till yoga vid Karolinska Institutet och CPF, är utbildad folkhälsovetare och har en master i idrottsvetenskap. Sara utbildar yogalärare på Nordiska Yogainstitutet samt driver företaget Yoga Prehab som arbetar med att stödja människor i att skapa ett proaktivt förhållningssätt till kropp och hälsa.

Utgivning

Nyheter om författaren