Annika Wesslén

Annika Wesslén är dietist och konsult och har tillsammans med dietisten Gunilla Lindeberg skrivit Mat Special - recept och råd vid överkänslighet och allergi. Hon har under många år arbetat med att fortbilda personal i skola, förskola och inom vård och omsorg och hon har också forskat vid Uppsala universitet om ungdomars attityder och beteende till mat. Tidigare har hon givit ut Handbok i barnmat (1986) och Barnens bästa mat (1993).

Utgivning

Annika Wesslén

Annika Wesslén

Annika Wesslén är dietist och konsult och har tillsammans med dietisten Gunilla Lindeberg skrivit Mat Special - recept och råd vid överkänslighet och allergi. Hon har under många år arbetat med att fortbilda personal i skola, förskola och inom vård och omsorg och hon har också forskat vid Uppsala universitet om ungdomars attityder och beteende till mat. Tidigare har hon givit ut Handbok i barnmat (1986) och Barnens bästa mat (1993).