Harriet Wallberg

Harriet Wallberg är leg. läkare och professor i fysiologi vid Karolinska Institutet. Hon forskar om diabetes, fysisk träning och sockerbalans. Redan på 1980-talet kunde hon visa att motion stimulerar till sockerupptag i musklerna, vilket förklarar varför träning är en viktig del av behandlingen vid typ 2-diabetes. Hennes forskarteam studerar också hur dygnsrytmen påverkar sockerkontrollen vid typ 2-diabetes.

Utgivning

Harriet Wallberg Foto: Gabriel Liljevall

Harriet Wallberg

Harriet Wallberg är leg. läkare och professor i fysiologi vid Karolinska Institutet. Hon forskar om diabetes, fysisk träning och sockerbalans. Redan på 1980-talet kunde hon visa att motion stimulerar till sockerupptag i musklerna, vilket förklarar varför träning är en viktig del av behandlingen vid typ 2-diabetes. Hennes forskarteam studerar också hur dygnsrytmen påverkar sockerkontrollen vid typ 2-diabetes.

Ladda ner foton