Bonnier Fakta, 2021-01-27

Foto: Gabriel Liljevall

Kerstin Brismar och Harriet Wallberg med ny bok om diabetes typ 2

Fler än 600 000 svenskar lever idag med diabetes typ 2, och ytterligare en miljon ligger i riskzonen att utveckla sjukdomen. Nu släpper professor Kerstin Brismar och professor Harriet Wallberg Koll på diabetes typ 2 – boken för alla som vill ta kontroll över sin diabetes en gång för alla. För även om ärftlighet och ålder påverkar risken att drabbas, finns det också en hel del vi kan göra själva för att må bättre.

Kerstin Brismar och Harriet Wallberg har många års erfarenhet av forskning, utbildning och  rådgivning kring diabetes och guidar läsaren på ett inspirerande och lättillgängligt sätt. De tar upp allt från vad de flesta oroar sig för, till fakta om mediciner, vilken vård du har rätt till och vad du själv kan göra för att må bra. Det går att leva ett gott liv med diabetes och i boken får du veta hur.

– I många år har vi saknat en lättläst bok om typ 2-diabetes, med förklaringar och råd, riktad till alla som fått diagnosen, de som tillhör riskgruppen och anhöriga. Vi hoppas att boken blir den källa till både etablerad och ny kunskap om diabetessjukdomen som så många behöver. Ju mer du vet om just din diagnos, desto större är möjligheten att du får rätt behandling, för diabetes är inte en och samma sjukdom, utan kommer i många olika former. Hur man reagerar på olika sorters mat, motion, stress och allt annat är individuellt, säger Kerstin Brismar, senior professor vid Karolinska Institutet och specialist i endokrinologi och diabetes med 50 års erfarenhet av diabetesvård.

– Om de ärftliga faktorerna som styr din typ 2-diabetes inte går att påverka, så finns ett betydligt större handlingsutrymme när det kommer till livsstilsfaktorerna. Vi vet att inte bara fysisk aktivitet, vikt, rökning och alkohol utan också stress, sömnvanor och luftföroreningar kan påverka utvecklingen av diabetes. De som fått diagnosen träffar läkare och vårdpersonal endast ett par få dagar per år, så hur behandling och livsstil fungerar i vardagen är mycket upp till var och en – och här är kunskap nyckeln till framgång. Det är viktigt att få koll på och bli vän med sin diabetes, säger Harriet Wallberg, som är läkare, specialist i klinisk fysiologi och professor i fysiologi vid Karolinska Institutet.

Om författarna

Kerstin Brismar är senior professor i endokrinologi och diabetesforskning vid Karolinska Institutet. Hon har femtio års erfarenhet av diabetesvård och är en uppskattad föreläsare. Hennes forskarteam har bland annat tagit fram ett blodprov som kan säga om du har hög risk att få typ 2-diabetes. De har också studerat vad som ligger bakom olika diabeteskomplikationer samt hur de ska förebyggas.

Harriet Wallberg är läkare, specialist i klinisk fysiologi och professor i fysiologi vid Karolinska Institutet. Hon forskar om diabetes och hur livsstilen påverkar sockerbalansen. Redan på 1980-talet kunde hon visa att motion stimulerar till sockerupptag i musklerna, vilket förklarar varför träning är en viktig del av behandlingen vid typ 2-diabetes. Hennes forskarteam studerar också hur dygnsrytmen påverkar sockerkontrollen vid typ 2-diabetes.

Foto: Gabriel Liljevall

Koll på diabetes typ 2 – Symtom, behandlingar & allt du kan göra själv kommer ut den 9 mars. Boken kommer också ut som ljudbok samma dag.

För recensionsexemplar, bilder eller mer information, vänligen kontakta:

Magdalena Höglund • 0733 338840 •  magdalena@highlandpr.se