Paulina Nowicka

Paulina Nowicka är professor i kostvetenskap vid Uppsala universitet och expert på övervikt och obesitas (tidigare kallat fetma) hos barn och ungdomar, med fokus på interventionsforskning. Hon är legitimerad dietist med vidareutbildning i familjeterapi, docent i pediatrisk vetenskap och har arbetat som forskare och behandlare i över 20 år och därmed hjälpt tusentals barn och föräldrar.

Hon har bedrivit forskning vid bland annat KI, Yale och University of Oxford, och är med i en projektledningsgrupp för Socialstyrelsen som för första gången tar fram nationella riktlinjer för vård vid obesitas. Hon ingår även i expertgruppen för globala riktlinjer som leds av WHO. Hon är en av våra främsta experter på sitt område.

Utgivning

Nyheter om författaren

Paulina Nowicka Foto: Caroline Andersson Renaud

Paulina Nowicka

Paulina Nowicka är professor i kostvetenskap vid Uppsala universitet och expert på övervikt och obesitas (tidigare kallat fetma) hos barn och ungdomar, med fokus på interventionsforskning. Hon är legitimerad dietist med vidareutbildning i familjeterapi, docent i pediatrisk vetenskap och har arbetat som forskare och behandlare i över 20 år och därmed hjälpt tusentals barn och föräldrar.

Hon har bedrivit forskning vid bland annat KI, Yale och University of Oxford, och är med i en projektledningsgrupp för Socialstyrelsen som för första gången tar fram nationella riktlinjer för vård vid obesitas. Hon ingår även i expertgruppen för globala riktlinjer som leds av WHO. Hon är en av våra främsta experter på sitt område.

Ladda ner foton