Bonnier Fakta, 2022-02-11

Foto: Caroline Andersson Renaud

Paulina Nowicka skriver om vägen till hälsosam vikt för barn i ny bok

Drygt 20 procent av alla svenska barn utvecklar en övervikt eller obesitas, som tidigare kallades fetma, vilket kan få en stor inverkan på deras hälsa och vikt senare i livet. Dietisten och familjeterapeuten Paulina Nowicka är nu aktuell med boken Hälsovikt för ditt barn – vetenskap, verktyg och vägen framåt och som vänder sig till alla som har frågor och funderingar och behöver hjälp kring en hälsosam vikt för barn.

Foto: Caroline Andersson Renaud

Paulina Nowicka är dietist, familjeterapeut, docent i pediatrisk vetenskap och professor i  kostvetenskap och en ledande expert på sitt fält. I den här boken delar hon med sig av sina samlade kunskaper och erfarenheter från över 20 år inom området. Du får veta varför och hur vikten har betydelse, när du ska agera och hur du gör det utan att skam- eller skuldbelägga ditt barn. Den här boken ger dig tillgång till den verktygslåda du behöver för att hjälpa ditt barn att uppnå en hälsosam vikt som håller resten av livet.

Paulina Nowicka:

– Jag vill skapa en medvetenhet kring varför och hur vikten är av betydelse. När man ska agera och hur. Vi behöver även räta ut rädslan som många har om att skapa en ätstörning hos barnet, och jag vill inte minst ta bort all tabu som handlar om övervikt och hälsa hos barn. Vi behöver prata om detta med värme och kärlek snarare än att bygga på än mer skam.

Bokens syfte är att främja hälsa på flera plan och på ett sätt som håller i längden. Oavsett om barnet är i förskoleåldern, skolåldern eller har blivit tonåring.

– Många föräldrar känner sig ifrågasätta. Vi behöver sprida mer kunskap, inte minst hos de som  arbetar inom vården med barn, men även hos allmänhet och skola. Inte ser vi på föräldrar till barn med tarmproblem eller allergier på det sättet. Föräldrar till barn som har övervikt blir till och med ibland dubbelbestraffade. Först för att de, i vissas ögon, har ”möjliggjort” att barnet har utvecklat övervikt eller obesitas, och sedan för att de är ”för stränga” när de försöker göra något åt saken, säger Paulina Nowicka. Så ska det inte behöva vara.

Både övervikt och obesitas är vanligare med stigande ålder, det vill säga färre fyraåringar än nioåringar har hunnit utveckla en ohälsosam vikt. Samtidigt är mer än hälften av alla vuxna i Sverige drabbade. Många av de fysiska konsekvenserna av obesitas, som kulminerar i vuxen ålder, börjar dock ofta redan i barndomen med ont i fötterna, dåliga knän, allmän smärta i kroppen, hormonell obalans och sämre immunförsvar. Listan blir allt längre då nya rön ständigt tillkommer. Och har barnet en hög grad av obesitas tidigt i livet är det osannolikt att problemet bara ”växer bort av sig själv”.

Paulina Nowicka:

– Den goda nyheten är att om åtgärder sätts in tidigare, så tidigt som möjligt, har barnet mycket större möjlighet, jämfört med äldre barn och vuxna, att nå en hälsosammare vikt. Och många av hälsoriskerna försvinner också. Och viktigt att betona, den här boken är ingen bantningsbok. Det är en bok om hur man hjälper sitt barn till en hälsosam vikt på ett hälsosamt sätt.

Paulina Nowicka är professor i kostvetenskap vid Uppsala universitet och expert på övervikt och obesitas (tidigare kallat fetma) hos barn och ungdomar, med fokus på interventionsforskning. Hon är legitimerad dietist med vidareutbildning i familjeterapi, docent i pediatrisk vetenskap och har arbetat som forskare och behandlare i över 20 år och därmed hjälpt tusentals barn och föräldrar. Hon har bedrivit forskning vid bland annat KI, Yale och University of Oxford, och är med i en projektledningsgrupp för Socialstyrelsen som för första gången tar fram nationella riktlinjer för vård vid obesitas. Hon ingår även i expertgruppen för globala riktlinjer som leds av WHO. Hon är en av våra främsta experter på sitt område.

Boken Hälsovikt för ditt barn – vetenskap, verktyg och vägen framåt kommer ut den 15 mars. Bokomslag och författarbilder finns att ladda ner här.

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Magdalena Höglund, Presskontakt, Bonnier Fakta, 0733 338840 eller magdalena@highlandpr.se