Clara Linnros

Clara Linnros är barnpsykolog, psykoterapeut och tonårsförälder. Precis som Malin arbetar hon inom barnhälsovården i Stockholm. Clara har jobbat med små barn och deras föräldrar under större delen av sitt yrkesliv, men även med psykoterapi för vuxna.

Utgivning

Nyheter om författaren

Clara Linnros Foto: Stefan Tell

Clara Linnros

Clara Linnros är barnpsykolog, psykoterapeut och tonårsförälder. Precis som Malin arbetar hon inom barnhälsovården i Stockholm. Clara har jobbat med små barn och deras föräldrar under större delen av sitt yrkesliv, men även med psykoterapi för vuxna.

Ladda ner foton