Bonnier Fakta, 2022-08-18

Foto: Stefan Tell

Barnpsykologerna Malin Bergström och Clara Linnros aktuella med ny bok om trots

Den så kallade trotsåldern är en jobbig men viktig period i små barns liv. Den omfattar några intensiva år, från att barnet börjar kunna säga nej fram till ungefär fyra års ålder. Nu kommer barnpsykologerna Malin Bergström och Clara Linnros ut med boken De kallar det trots som beskriver hur man med ett lyhört föräldraskap kan hjälpa barn, och sig själv, genom dessa svajiga år.

Samtidigt som barnet lär sig att gå, klättra och prata börjar det också uttrycka sin vilja. Ofta med kraft. Många föräldrar blir förfärade och tycker att hela barnets vakna tid handlar om bråk och trots. Kärnan i boken är att visa att den jobbiga utvecklingen faktiskt handlar om att barnet tränar olika förmågor. För att så småningom bli en fungerande människa, bland andra människor. Vi får läsa om varför ömsesidighet och förmåga att anpassa sig fortfarande är gryende förmågor och om vikten av rimliga förväntningar. I boken beskrivs hur vi bäst vägleder barn, parallellt med vanliga föräldrafällor. Föräldrar får tips på vad man kan göra vid utbrott och hur man kan lugnar både barnet och sig själv. Humor och villkorslös kärlek har fått egna kapitel i boken, liksom hur relationen föräldrar emellan påverkar barnet.

Clara Linnros:

– Att vägleda barn i trotsåldern handlar om att finnas, hjälpa och trösta utifrån var barnet befinner sig – kroppsligt, själsligt, i hjärnan och med humöret. Man behöver se till barnets personlighet och dagsform snarare än regler. Men barn behöver också vägledning, gränser och att man visar vart skåpet ska stå. Den vägledningen måste göras med särskild lätthet och omsorg eftersom barnen fortfarande är så små.  Föräldrar kan behöva påminna sig om att barn behöver gå igenom det här för att hitta sig själv, sin vilja och sin sociala kompetens.

Malin Bergström:

– Barn föds utan förmåga att hantera sina känslor. Därför är det en av våra viktigaste uppgifter som förälder att hjälpa dem att förstå och hantera vad de känner. Och bråk med oss föräldrar lär barnen att hantera konflikter. Träningen i att förhandla, argumentera och få förståelse för sitt eget beteende tar barn sedan med sig i relationerna till andra barn. Här behöver vi lära våra barn lite känslokunskap. Att hantera sina egna känslor och lära sig hantera och läsa av andras känslor. En annan sak vi skriver om är det här med motståndskraft och vikten att barnet får träna sig på det. När ska vi föräldrar kliva in och lösa situationen och när kan det vara läge att låta bli.

Foto: Stefan Tell

Boken De kallar det trots – Om att vägleda små barn genom utveckling och uppror kommer ut den 15 september. Bokens illustrationer är gjorda av Lotta Sjöberg.

Malin Bergström är barnpsykolog, forskare och fyrabarnsmamma. Hon arbetar inom barnhälsovården i Stockholms län med frågor om föräldraskap och psykisk hälsa och utveckling hos barn mellan 0 och 5 år. Hon svarar också på läsarnas frågor i Dagens Nyheter och är docent vid Karolinska Institutet. Hon har skrivit Lyhört föräldraskap och Att skiljas med barn.

Clara Linnros är barnpsykolog, psykoterapeut och tonårsförälder. Precis som Malin arbetar hon inom barnhälsovården i Stockholm. Clara har jobbat med små barn och deras föräldrar under större delen av sitt yrkesliv, men även med psykoterapi för vuxna.