Katrin Skogberg Wirén

Katrin Skogberg Wirén är psykiater och ledningsansvarig på Affektiva mottagningen på Huddinge sjukhus i Stockholm, där hon bland annat arbetar med patienter med bipolär sjukdom och svåra depressioner. Hon är ordförande i Svenska sällskapet för bipolär sjukdom, en förening för läkare som verkar för att öka kunskap om bipolär sjukdom och för jämlik bipolärvård över hela landet.

Utgivning

Nyheter om författaren

Katrin Skogberg Wirén Foto: Gabriel Liljevall

Katrin Skogberg Wirén

Katrin Skogberg Wirén är psykiater och ledningsansvarig på Affektiva mottagningen på Huddinge sjukhus i Stockholm, där hon bland annat arbetar med patienter med bipolär sjukdom och svåra depressioner. Hon är ordförande i Svenska sällskapet för bipolär sjukdom, en förening för läkare som verkar för att öka kunskap om bipolär sjukdom och för jämlik bipolärvård över hela landet.