Lena Israelsson

Lena Israelsson är en av våra mest uppskattade trädgårdsprofiler. Hon är journalist och har förutom tidningsartiklar givit ut en rad böcker, bland annat Handbok för köksträdgården, som brukar beskrivas som grönsaksodlarens bibel. År 2004 kom boken Cityodling. Lena Israelsson har norrbottniskt ursprung och har alltid haft ett starkt intresse för trädgård. I ett kargt klimat lärde hon sig hur viktig grunden är för att lyckas med odlandet. De böcker hon har skrivit och den kunskap hon förmedlar bygger alltså på djup egen erfarenhet.

Utgivning

Lena Israelsson

Lena Israelsson är en av våra mest uppskattade trädgårdsprofiler. Hon är journalist och har förutom tidningsartiklar givit ut en rad böcker, bland annat Handbok för köksträdgården, som brukar beskrivas som grönsaksodlarens bibel. År 2004 kom boken Cityodling. Lena Israelsson har norrbottniskt ursprung och har alltid haft ett starkt intresse för trädgård. I ett kargt klimat lärde hon sig hur viktig grunden är för att lyckas med odlandet. De böcker hon har skrivit och den kunskap hon förmedlar bygger alltså på djup egen erfarenhet.