Daniel Goleman

Daniel Goleman är doktor i psykologi och VD för Emotional Intelligence Services i Sudbury, Massachusetts, USA. Han har varit vetenskapsjournalist på The New York Times med ämnena beteendevetenskap och hjärnforskning som specialitet samt undervisat vid Harvard, där han också fått sin doktorsgrad. Våren 1997 utkom hans första bok på svenska; Känslans intelligens. Den väckte stort uppseende och har blivit en bestseller i många länder. Goleman visar där hur vår emotionella kompetens kan odlas, stödjas och stärkas. Under hösten 1999 kom uppföljaren, Känslans intelligens och arbetet, en bok som på många håll kom att förändra arbetslivets organisation och företagens uppbyggnad.
 
I början av detta millennium inbjöds Daniel Goleman att delta och dokumentera ett möte mellan vetenskapsmän och buddhistiska munkar i Dalai Lamas palats. I boken Samtal med Dalai Lama ger han en ingående skildring av såväl samtalen kring destruktiva känslor som av deltagarna själva.

Utgivning

Daniel Goleman

Daniel Goleman är doktor i psykologi och VD för Emotional Intelligence Services i Sudbury, Massachusetts, USA. Han har varit vetenskapsjournalist på The New York Times med ämnena beteendevetenskap och hjärnforskning som specialitet samt undervisat vid Harvard, där han också fått sin doktorsgrad. Våren 1997 utkom hans första bok på svenska; Känslans intelligens. Den väckte stort uppseende och har blivit en bestseller i många länder. Goleman visar där hur vår emotionella kompetens kan odlas, stödjas och stärkas. Under hösten 1999 kom uppföljaren, Känslans intelligens och arbetet, en bok som på många håll kom att förändra arbetslivets organisation och företagens uppbyggnad.
 
I början av detta millennium inbjöds Daniel Goleman att delta och dokumentera ett möte mellan vetenskapsmän och buddhistiska munkar i Dalai Lamas palats. I boken Samtal med Dalai Lama ger han en ingående skildring av såväl samtalen kring destruktiva känslor som av deltagarna själva.